Метод σk(r,α)-множників підсумовування рядів Фур’є

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

розбіжні ряди, лінійні методи підсумовування, ряди Фур’є, метод підсумовування Пуассона–Абеля, ядро Пуассона–Абеля, нормалізовані базисні B-сплайни, divergent series, linear methods of summation, Fourier series, Poisson–Abel method of summation, Poisson–Abel kernel, normalized basic B-splines, Расходящиеся ряды, Линейные методы суммирования, Ряды Фурье, Метод суммирования Пуассона–Абеля, Ядро Пуассона–Абеля, Нормализованные базисные B-сплайны

Бібліографічний опис

Денисюк В. П. Метод σk(r,α)-множників підсумовування рядів Фур’є / В. П. Денисюк // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 4(102). – С. 34–40. – Бібліогр.: 9 назв.

DOI