Конструкція приводу головного руху високошвидкісного токарного верстату

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Бакалаврський проект складається з вступу, п’яти розділів, висновків, переліку використаних джерел. Робота містить 60 сторінок, 32 рисунки, 14 таблиць, список літератури 13 джерел, 10 креслень. Метою роботи є розробка та проектування приводу високошвидкісного токарного верстату базуючись на вихідних даних до проекту. Робота містить аналіз конструктивних варіантів приводу головного руху високошвидкісного токарного верстату, обґрунтування основних технічних характеристик приводу головного руху, визначення сил різання і потужності приводу, кінематичний розрахунок приводу, Вибір конструктивної схеми шпиндельного вузла. Силовий розрахунок вузлів приводу, силовий розрахунок шпиндельного вузла, розрахунок жорсткості шпиндельного вузла за різними розрахунковими схемами і застосуванням різних методів розрахунку.

Опис

Ключові слова

привід головного руху, високошвидкісний токарний верстат, шпиндельний вузол, методи розрахунку жорсткості

Бібліографічний опис

Лебенштейн, Є. О. Конструкція приводу головного руху високошвидкісного токарного верстату : дипломний проект ... бакалавра : 131 Прикладна механіка / Лебенштейн Євген Олександрович. – Київ, 2023. – 60 с.

DOI