Бакалаврські роботи (ККМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 174
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка додаткового оснащення профілешліфувального верстата для оброблювання деталей типу дисків
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Сулима, Богдан Олександрович; Ковальов, Віктор Андрійович
  Дипломний проект складається із графічної частини та пояснювальної записки. Під час виконання дипломного проекту розглянуті основні методи шліфування різьб та фасонних поверхонь . Також був зроблений повний огляд оптичного профілешліфувального верстату моделі 395М . З метою розширення базових можливостей верстата було розраховано та спроектовано пристосування для шліфування круглих деталей. В процесі проектування були проведені розрахунки вала на жорсткісь, зупчасто-пасової передачі та черв'ячної передачі. Додатково черв'ячна передача розрахована на міцність в Inventor Autodesk.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація токарно-револьверного верстата 1В340П
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Юськов, Роман Ярославович; Новік, Микола Андрійович
  Бакалаврська робота на тему: «Модернізація токарно- револьверного верстата 1В340П» присвячена проблемі покращення конструкції приводів повороту і фіксації шпинделя та револьверної головки. Запропанований привід повороту та фіксції шпинделя розширює технологічні можливості верстата, так як на ньому, можуть виконуватися не тільки токарні операції, а й інші: фрезерувальні, свердлильні, шліфоваотні. Окрім цього, запропонований привід значно простіший конструктивно. Це дає можливість зменшити металоємність, забезпечити регулювання швидкості повороту та гальмування. При цьому поворот може виконуватися на довільний кут у двох напрямках, що покращує налагодження верстата. Використання прямозубої зубчастої передачі значно простіше конструктивно та технологічно ніж використання черв'ячної передачі як в базоволу верстаті. Позитивний ефект обумовлюється ще й тим, що в запропонованому верстаті використовуються захищені патентами НТУУ ім. І.Сікорського оригінальні гідравлічні приводи простої конструкції з покращеною системою керування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Інструментальне оснащення для позиціювання різця в мікрометричному діапазоні
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Стожаров, Євген Олегович; Шевченко, Олександр Віталійович
  Малі переміщення в металорізальних верстатах використовуються для коригування похибок, що виникають у процесі технологічної обробки через теплові та пружні деформації, динамічні навантаження на холостих ходах та під час різання, зміни розмірного настроювання верстата тощо. Проте спроби вирішити проблему малих переміщень за допомогою традиційних електромеханічних систем стикаються зі значними технічними труднощами. При роботі з мікропереміщеннями та на наднизьких швидкостях електромашинні виконавчі пристрої постійного і змінного струму працюють в нестійких режимах, що призводить до нерегулярних коливань об'єкту позиціонування в напрямку руху. Крім того, нелінійності кінематичних передач (люфти, сухе тертя, зони нечутливості тощо) мають істотний вплив, який не можна ігнорувати в таких умовах. Навіть у найкращих шарико-гвинтових передачах повторюваність при позиціонуванні досягається з похибкою від десятих частин до одиниць мікрометрів. Тому можна зробити висновок, що традиційні електромашинні виконавчі пристрої позиціонування вичерпали свої можливості, і є необхідність переходу до нових конструктивних рішень, що дозволять долати зазначені недоліки. Подолавши в проблеми проектування фізичної системи, динамічна модель запропонована система нанопозиціювання створена та перевірена за допомогою ідентифікація системи. Зокрема, динамічні нелінійності пов'язані з великими зсувами вигину визначено механізми та пов’язані з цим проблеми контролю. Фізична система виготовлена, зібрана та перевірена для підтвердження його одночасний великий діапазон і нанометричний рух можливості. Попередні результати випробувань замкнутого циклу, які висвітлити потенційні, а також очікувані виклики, пов’язані з цим з цією новою конфігурацією дизайну.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизована установка для зварювання труб з додатковими елементами
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Столярчук, Денис Павлович; Кузнєцов, Юрій Миколайович
  Пояснювальна записка дипломного проекту на тему ‘‘Автоматизована установка для зварювання труб з додатковими елементами’’ складається з 67 сторінок формату А4, містить 38 ілюстрацій, 5 таблиць, 7 додатків, в яких наведені специфікації з робочими креслениками. При написанні роботи було використано 33 літературних джерела і посилань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Торсіонна підвіска автомобільного причепа
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Сніцар, Вадим Віталійович; Самойленко, Олексій Васильович
  Дипломна робота викладеня на 69 сторінках, вона містить 1 діаграму, 45 ілюстрацій, 5 таблиць 23 джерела в переліку посилань. Торсіонна підвіска легкового автомобільного причепу виступає об’єктом дослідження у даному дипломному проекті, було розроблено торсіонну підвіску автомобільного причепу призначену для модернізації стандартних причепів з метою пом’якшення ходу і розширення можливостей за рахунок надання можливостей подолання косогорів, що актуально для дрібних фермерів при перевезенні вантажів, які не треба трясти чи перевертати.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування поворотного вузла для телескопа
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Вознюк, Ігор Вікторович; Петришин, Андрій Ігорович
  Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 131 – «Прикладна механіка» професійного спрямування «Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин» на тему «Проектування поворотного вузла для телескопа» Дипломний проект містить пояснювальну записку на 55 сторінках і графічний матеріал на 3 аркушах формату А1¸ на 2 аркушах формату А3, на 1 аркуші формату А4. Матеріали пояснювальної записки містять 13 ілюстрацій, 16 таблиць, перелік посилань з 11 найменувань. Мета дипломного проекту – розробити конструкцію поворотного пристрою для телескопа з забезпеченням точності його повороту достатньої для проведення астрозйомки та отримання чітких фотографій небесних світил. В дипломному проекті йде перелік вирішених задач: розрахунок і вибір параметрів кінематичної точності поворотних механізмів установки; розрахунок геометричних та міцнісних параметрів черв’ячних передач, розрахунок валів установки, вибір та перевірка підшипників в опорах, побудовано 3D моделі поворотної установки, розроблений загальний вид установки та виконані робочі креслення деталей з вузла схилення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Робот-маніпулятор для операцій у вакуумній камері із зовнішніми приводами
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шестаков, Михайло Олексійович; Саленко, Олександр Федорович
  Дипломна робота складається з пояснювальної записки 62 стор. формату А4, 28 ілюстрацій, 5 таблиць та 7 додатків, які включають в себе робочі кресленики. Графічна частина містить 6 аркушів формату А1. Робота присвячена темі «Робот-маніпулятор для операцій у вакуумній камері із зовнішніми приводами». В цій роботі було досліджено переваги та недоліки різних технологій спікання твердих сплавів, досліджено можливості використання промислових роботів у вакуумному середовищі, розроблено новітню конструкцію механізму захвату конічного виробу на основі черв’ячної передачі, виконано кінематичний розрахунок приводу розробленого механізму а також силовий розрахунок розробленого механізму. При написанні роботи було використано 14 інформаційних джерел та посилань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація фрезерного верстату
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Семенчук, Нікіта Володимирович; Верба, Ірина Іванівна
  Темою індивідуального завдання є «Модернізація фрезерного верстату» В даний період практики було розглянуто питання конкурентоздатності верстатів і можливі варіанти вдосконалення. Розглянутий опис базового верстата 6В11 та його технологічні можливості. Знайдено аналоги вертикального фрезерного верстата за якими бачимо сучасні потреби. Виконано основні розрахунки сили різання та необхідної потужності двигуна для нових характеристик верстата. Підібрано новий регульований двигун фірми Siemens моделі 1PH7. Розраховано нові зубчасті колеса та шестерні для коробки швидкостей. Внесено ці розрахунки в програму Inventor за якими створено 3Д-моделі зубчатих передач. Замінено підшипники під шпиндельний вузол . Розраховано нові шківи під швидкохідну передачу. Розраховано і замінено шарико-гвинтову передачу в приводі подачі та виконано розрахунок лінійного двигуна для майбутньої модернізації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вдосконалення конструкції вузлів токарного верстата з ЧПК ПАБ-130
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Власюк, Максим Юрійович; Вакуленко, Сергій Валентинович
  Структура та обсяг роботи Бакалаврського проекту складається з вступу, чотирьох розділів, охорони праці й навколишнього середовища, висновків, додатків, та переліку використаних джерел. Робота містить 74 сторінку, 27 малюнків, 7 таблиць. Мета роботи. 1.Проведення теоретичного огляду напрямків підвищення продуктивності токарної обробки верстата при багатосерійному виробництві. Визначення напрямку модернізації. 2. Виконання розрахунку та проектування шпиндельного вузла на підшипниках кочення. 3. Визначення схеми вузла та підшипників на передній і задній опорах, проведення розрахунку радіальної та осьової жорсткості ШВ та теоретичне визначення оптимальної міжопорної відстані. 4. Виконня розрахунку та проектування привода головного руху. 5. Виконання перевірочного розрахунку двигуна привода повздовжніх подач, та за необхідності вибір нового. 6. Виконання моделювання та розрахунку на жорсткість ШВ в САПР системі Autodesk Inventor. Актуальність теми визначається необхідністю створення конкурентоспроможних металорізальних верстатів. Покращення якості верстатів є пріоритетним шляхом підвищення їх конкурентоспроможності. Одним із найважливіших критеріїв якості верстата є його точність. Об’єкт дослідження- токарний горизонтальний двошпиндельний верстат ПАБ-130 з ЧПК. Предмет дослідження- жорсткість шпиндельного вузла та підвищення продуктивності верстата.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автомобільний підйомник балансирного типу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Циба, Володимир Олексійович; Самойленко, Олексій Васильович
  У розділі "Конструювання автомобільного підйомника" обґрунтовується вибір конструкції підйомника та представлені початкові дані для розрахунків. Подальше проектування включає розрахунки силової схеми, вибір перерізу балок платформи, розрахунок осей гойдання та осей коліс візка. Також проводяться перевірочні розрахунки рами візка та підшипників ковзання. Описано принцип дії балансирного підйомника. У третьому розділі представлено технологічний процес обробки деталей підйомника. Детально розглядається розробка технології обробки деталі, що включає послідовність операцій та необхідні інструменти. У висновках підсумовуються отримані результати проектування автомобільного підйомника. Проект включає в себе конструктивні рішення, розрахунки силових елементів та опис принципу дії. Застосування розробленого підйомника сприятиме покращенню роботи автотранспортних підприємств, що спеціалізуються на ремонті та обслуговуванні вузлів та агрегатів шасі автомобіля.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація приводу головного руху фрезерного багатоцільового верстата
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Регалов, Назар Анатолійович; Данильченко, Юрій Михайлович
  Бакалаврський проект складається з вступу, змісту, п‘яти розділів, висновків, переліку списка використаних джерел. Робота містить 77 сторінок, 18 рисунків, 5 таблиць, 12 креслень. Метою мого проекту є модернізація приводу головного руху фрезерного багатоцільового верстата з ЧПК мод. ИР 500 ПМФ4. Проект включає вибір конструктивної схеми приводу головного руху, кінематичний розрахунок приводу головного руху, cиловий розрахунок шпиндельного вузла обгрунтування схожих технічних характеристик приводу головного руху, аналіз конструктивних варіантів приводу головного руху високошвидкісного фрезерного верстату, силовий розрахунок вузлів приводу головного руху.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація 6-ти шпиндельного токарного напівавтомата 1Б265НП-6К
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Жабровець, Олег Анатолійович; Новік, Микола Андрійович
  Бакалаврський проект на тему: «Модернізація 6-ти шпиндельного токарного напівавтомата 1Б265Нп-6К» присвячений актуальній проблемі спрощення конструкції приводів повороту і фіксації шпиндельного барабанного і повздовжнього супорта. Спрощення конструкції приводів повороту і фіксації шпиндельного барабана обумовлює значне поліпшення динаміки повороту і фіксації ШБ загального мальтійського 6-ти пазового механізму на гідравлічний поворотний привод. Це надало можливість значно зменшити металоємність, забезпечити регулювання швидкості повороту і гальмування. При цьому поворот ШБ може повертатися на заданий кут у двох напрямках, що полегшує процес налагодження верстата. Застосування гідравлічного приводу повздовжнього супорта забезпечує можливості як регулювання заданого зусилля різання, так і швидкість (подачу) руху супорта. Позитивний ефект обумовлюється ще й тим, що в запропонованому верстаті використовуються захищені патентами НТУУ ім. І.Сікорського оригінальні гідравлічні приводи нескладної конструкції зі спрощеною системою керування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Рульовий привід безпілотника
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Раджа, Алі Іштіак Ахмедович; Проценко, Павло Юрійович
  Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 131 – «Прикладна механіка» професійного спрямування «Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин» на тему «Рульовий привід безпілотника» Дипломний проект містить пояснювальну записку на 55 сторінках і графічний матеріал на 5 аркушах формату А1 та на 7 аркушах формату А3. Матеріали пояснювальної записки містять 17 ілюстрацій, 2 таблиці, перелік посилань з 7 найменувань і додатків на 4 сторінках. Мета дипломного проекту – розробка приводу аеродинамічних рулів БПЛА на базі планетарного редуктора. Перелік вирішених задач в дипломному проекті: проаналізовано компоновки рульових приводів безпілотників; розроблена кінематична схема приводу; виконано розрахунок навантаження від набігаючого потоку повітря на аеродинамічні органи управління безпілотного апарату; виконано розрахунок потужності електродвигуна, кінематичні та силові розрахунки приводу безпілотного апарату; виконано розрахунок та проектування планетарного редуктора 3-го типу; було обрано та розраховано шарикогвинтовий механізм; проведено попередній розрахунок та конструювання валів, оцінка їх статичної та втомної міцності; здійснено перевірний розрахунок підшипників кочення в опорах валів на довговічність; проведено перевірний розрахунок шпонок; побудовано 3D-моделі планетарного редуктора та шарико-гвинтового механізму, що дозволило візуалізувати їх конструкції та взаємодію компонентів; розроблений загальний вид рульового приводу БПЛА; виконані робочі креслення деталей головного редуктора.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація токарного верстату з числовим програмним керуванням
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Пушишин, Павло Володимирович; Верба, Ірина Іванівна
  Дана робота присвячена темі «Модернізація токарного верстата з ЧПК». В цій роботі я розглянув шляхи модернізації токарного верстата, а саме збільшення частоти обертів шпинделя та заміна револьверної головки на револьверну головку з обертаючим інструментом. Дана робота складається з 59 сторінок А4, містить 7 плакатів А1.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка пристрою для порізки прутково-трубних заготовок
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Підгорний, Назар Андрійович; Кузнєцов, Юрій Миколайович
  Пояснювальна записка дипломного проекту на тему «Універсальний обертально-поворотний зварювальний пристрій» складається з 105 сторінок формату А4, містить 45 ілюстрацій, 4 таблицs, 4 додатки, в яких наведені специфікації з робочими креслениками. При написанні роботи було використано 16 літературних джерела і посилань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизація приводу подачі свердлильного верстата
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Первих, Матвій Валерійович; Новік, Микола Андрійович
  Бакалаврський проект на тему “Автоматизація приводу подачі свердлильного верстата” присвячений актуальній проблемі спрощення конструкції і системи керування верстата, що дає можливість зменшення металоємкості, підвищення точності обробки і спрощення обслуговування. Позитивний ефект обумовлюється тим, що в запропонованому верстаті використовуються захищені патентами України оригінальні пневматичні і гідравлічні приводи нескладної конструкції і спрощеною системою з цифровим керуванням.
 • ДокументВідкритий доступ
  Інструментальне оснащення для дробленя стружки на токарному верстаті з ЧПК
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06) Ткаченко, Олексій Васильович; Шевченко, Олександр Віталійович
  Пояснювальна записка дипломного проекту бакалавра на тему «Інструментальне оснащення для дробленя стружки на токарному верстаті з ЧПК» складається з 84 аркушів формату А4, містить 24 ілюстрацій. При написанні роботи використано 11 літературних джерел та веб-ресурсів. Графічна частина роботи складається з 5 аркушів формату А1 та 1 аркуша формату А2: «Копус», «Планшайба», «Шпиндельний вузол.», «Револьверний супорт.», «Різцетримач », «Патентно-інформаційний пошук.». Мета роботи – Підвищення ефективності токарної обробки шляхом використання спеціальних різцетримачів для дроблення стружки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підіймальна платформа вантажо-пасажирська
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Нагорний, Роман Романович; Горбатенко, Юрій Павлович
  Структура і обсяг роботи Бакалаврського проекту складається з вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних джерел, додатків. Робота містить 66 сторінок, 20 рисунків і 1 таблицю, список літератури 4 джерела. Актуальність теми. 1. Покращення доступності: Підіймальні платформи вантажо-пасажирські є важливим елементом для забезпечення доступності людей з обмеженими можливостями та мобільності. Вони дозволяють підняти вантажі та пасажирів на висоту до 0,9 метра, забезпечуючи зручний доступ до будівель, транспорту, підземних переходів та інших об'єктів. 2. Використання в будівництві: Підіймальні платформи вантажопасажирські широко використовуються в будівництві для переміщення матеріалів, інструментів та робітників на різні рівні будівельного об'єкта. Завдяки їм підвищується ефективність роботи, зменшується фізичне навантаження на робітників та скорочується час виконання завдань. 3. Безпека: Розроблення підіймальних платформ вантажо-пасажирських також відповідає потребам безпеки та захисту працівників та користувачів. Сучасні платформи мають різноманітні системи безпеки, включаючи обмеження швидкості, аварійні зупинки, захисні огорожі та системи керування. 4. Вантажопідйомність: Зазначена підіймальна платформа має вантажопідйомність до 900 кг в активному стані та може утримувати вагу до 2300 кг в верхньому положенні. Це робить її ефективним інструментом для підйому великих вантажів, що є важливим у багатьох галузях, включаючи будівництво, складське господарство та логістику. 5. Технологічний прогрес: Розроблення підіймальних платформ вантажопасажирських також відбувається в контексті швидкого технологічного 6 прогресу. Інженери та дослідники постійно працюють над удосконаленням платформ, використанням новітніх матеріалів, покращенням ефективності, збільшенням безпеки та розширенням функціональності. Загалом, розроблення підіймальних платформ вантажо-пасажирських є актуальною темою, яка сприяє покращенню доступності, ефективності та безпеки у різних сферах, таких як будівництво, транспорт та логістика. Ця технологія продовжує розвиватися, вдосконалюючись і адаптуючись до сучасних потреб і вимог. Мета і задачі бакалаврського проекту Мета проекту полягає у проектуванні підіймальної вантажо-пасажирської платформи. Основним пристроєм для підйому самої платформи це серапіди тому, необхідно розробити алгоритм дії для того, щоб конструкція платформи була нескладною, щоб платформа була легка у ремонтопридатності. Для досягнення поставленої мети вирішувались такі задачі: 1. Розроблення принципових схем: установки вцілому; приводу; пантографа. 2. Описання принципів взаємодії складових установки – привідного двигуна, механічної системи та системи керування; обгрунтування методика розрахунку. 3. Розрахунки та вибір складових приводу: електродвигуна, редукторів, підіймальних ланцюгових пристроїв (серапідів), гальма. 4. Синтез та аналіз пантографів. 5. Розроблення загального виду установки, 3-D модель. 6. Розроблення складальних креслень установки. 7. Розроблення робочих креслень деталей. 8. Розрахунки і аналіз перехідних періодів руху платформи. 9. Оформлення матеріалів: ПЗ і граф. частина.
 • ДокументВідкритий доступ
  Портальний фрезерний верстат для обробки великогабаритних деталей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мариноха, Денис Олександрович; Кравець, Олександр Михайлович
  Робота на тему «Портальний фрезерний верстат для обробки великогабаритних деталей». В цій роботі було виконано розробку портального фрезерного верстата для обробки великогабаритних деталей з дерева та пластику. Особливістю верстата є розроблена конструкція з верстатного профілю. В ході роботі для вирішення задачі було проаналізовано подібні верстати звичайної конструкції та компоненти з яких вони складаються. На основі цих даних було підібрано параметри та верстата а саме обрано ріжучий інструмент та розміри робочої зони. Було розраховано та обрано необхідні параметри та компоненти приводів переміщень по осях X;Y;Z. Було розроблено конструкцію з верстаного профілю. Завдяки цьому верстат має порівняно меншу масу та може бути повністю розібраний для транспортування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Конструкція приводу головного руху високошвидкісного токарного верстату
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Лебенштейн, Євген Олександрович; Данильченко, Юрій Михайлович
  Бакалаврський проект складається з вступу, п’яти розділів, висновків, переліку використаних джерел. Робота містить 60 сторінок, 32 рисунки, 14 таблиць, список літератури 13 джерел, 10 креслень. Метою роботи є розробка та проектування приводу високошвидкісного токарного верстату базуючись на вихідних даних до проекту. Робота містить аналіз конструктивних варіантів приводу головного руху високошвидкісного токарного верстату, обґрунтування основних технічних характеристик приводу головного руху, визначення сил різання і потужності приводу, кінематичний розрахунок приводу, Вибір конструктивної схеми шпиндельного вузла. Силовий розрахунок вузлів приводу, силовий розрахунок шпиндельного вузла, розрахунок жорсткості шпиндельного вузла за різними розрахунковими схемами і застосуванням різних методів розрахунку.