Будівельна механіка. Практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-05-18

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

будівельна механіка, кінематичний аналіз, реакція опори твердого тіла, однопрольотна балка, згинаючий момент, поперечні сили, лінія впливу, епюри внутрішніх силових факторів, епюра згинаючих моментів, епюра поперечних сил, багатопрольотна балка, арка, рівняння статики, рама, ферма, статично визначувані системи

Бібліографічний опис

Будівельна механіка. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Геоінженерія» спеціальності 184 «Гірництво» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. В. Косенко, С. М. Стовпник, Л. В. Шайдецька. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,42 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 68 с. – Назва з екрана.

DOI