Моделі страхування, які включають витрати

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Страхування життя – це вид особистого страхування, який передбачає обов’язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи та/або у разі її дожиття до закінчення строку дії договору чи досягнення визначеного договором віку. Зазвичай, це довгострокове страхування зі значними страховими сумами, тому для забезпечення платоспроможності страхової компанії є важливим визначення адекватних страхових тарифів та розрахунок необхідних резервів з урахуванням витрат. Мета та завдання роботи: застосування знань з теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів, актуарної та фінансової математики для дослідження моделей страхування, які включають витрати. Вивчення нового матеріалу про бухгалтерський облік для моделі, що включає витрати та викупні суми. Самостійною частиною роботи є побудова моделі страхування, яка включає витрати, з одним та двома декрементами, розробка алгоритмів для визначення страхових тарифів, нетто- та брутто-премій, страхових резервів для цієї моделі, реалізація цих алгоритмів. Об’єкт дослідження: моделі страхування, які включають витрати. Предмет дослідження: побудова моделей, визначення страхових тарифів, розрахунок страхових премій та резервів.

Опис

Ключові слова

страхування життя, нетто–премія, брутто–премія, модель страхування, актуарний резерв, поліси страхування, витрати, страхові ризики, інвестиційний дохід, актив,, пасив, сальдо, ланцюги Маркова, випадковий процес, декремент, андеррайтинг

Бібліографічний опис

Тодосьєва, А. В. Моделі страхування, які включають витрати : магістерська дис. : 111 «Математика» / Тодосьєва Анастасія Валеріївна. – Київ, 2023. – 69 с.

DOI