Регулярнi та хаотичнi атрактори системи Краснопольської-Майлса при наявностi запiзнювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Об’єктом даної дипломної роботи є система диференцiальних рiвнянь Краснопольскої-Майлса. Метою даної дипломної роботи є дослiдження регулярних та хаотичних атракторiв, якi виникають в системi Краснопольскої-Майлса при наявностi запiзнювання. Актуальнiсть дослiдження магiстерської дисертацiї зумовлена тим, що запiзнювання завжди присутнє в реальних фiзичних системах, внаслiдок обмеженостi швидкостi проходження сигналiв, а отже для бiльш точного аналiзу поведiнки системи, необхiдно при побудовi моделi враховувати фактор запiзнювання.

Опис

Ключові слова

система Краснопольскої-Майлса, динамiчна система, атрактор, хаотичний атрактор, ляпуновський характеристичний показник, перерiз Пуанкаре, фазовий портрет, рiвняння з аргументом, що запiзнюється

Бібліографічний опис

Сеїт-Джелiль, І. А. Регулярнi та хаотичнi атрактори системи Краснопольської-Майлса при наявностi запiзнювання : магістерська дис. : 111 «Математика» / Сеїт-Джелiль Iльмi Абiбуллайович. – Київ, 2023. – 46 с.

DOI