Ідентифікація параметрів математичної моделі виробничої функції з адитивною та мультиплікативною похибками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

виробнича функція, модель виробничої функції Кобба-Дугласа, модель виробничої функції Кобба-Дугласа-Тінбергена, мультиплікативна похибка, адитивна похибка, метод найменших квадратів, ідентифікація параметрів, оцінка параметрів

Бібліографічний опис

Родіна, М. А. Ідентифікація параметрів математичної моделі виробничої функції з адитивною та мультиплікативною похибками : магістерська дис. : 111 «Математика» / Родіна Марія Андріївна. – Київ, 2022. – 56 с.

DOI