Педагогічна майстерність

Ескіз недоступний

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Педагогічна майстерність. Робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти другий (магістерський), спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 113 «Прикладна математика», 125 «Кібербезпека». Освітня програма ОНП Високі фізичні технології; Фізика живих систем; Фізика новітніх джерел енергії; Математичні методи криптографічного захисту інформації; Математичні методи комп'ютерного моделювання; Системи і технології кібербезпеки; Математичні методи кібербезпеки; Системи технічного захисту інформації.

Ключові слова

педагогічна майстерність, робоча програма кредитного модуля

Бібліографічний опис

Педагогічна майстерність [Електронний ресурс] : робоча програма кредитного модуля, рівень вищої освіти другий (магістерський), форма навчання денна / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Н. І. Волянюк, О. В. Москаленко. – Електронні текстові дані (1 файл: 62,5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 17 с. – Назва з екрана.

DOI