Комп’ютерне моделювання процесів та систем. Чисельні методи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Розглянуто найбільш поширені чисельні методи, що трапляються в типових інженерних і наукових задачах у галузі комп’ютеризованих систем управління та комп’ютерної інженерії. Подано методологію комп’ютерного моделювання, похибки комп’ютерних обчислень, методи й алгоритми обчислення та наближення функцій, розв’язання систем лінійних і нелінійних рівнянь, чисельного інтегрування та диференціювання функцій і вирішення диференціальних рівнянь. Наведено широкий спектр прикладів та задач. Для студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» під час вивчення дисципліни «Комп’ютерне моделювання систем та процесів», може бути використаний під час вивчення дисциплін, які пов’язані з комп’ютерними обчисленнями та обробкою даних, а також для наукової роботи студентів, аспірантів, інженерів і вчених.

Опис

Ключові слова

математичне моделювання, mathematical modeling, чисельні методи, numerical methods, методи наближених обчислень, methods of approximate calculations, обчислювальна математика, computational mathematics, чисельне диференціювання функцій, numerical differentiation of functions, наближення функцій, approximation of functions, розв’язання нелінійних рівнянь, solution of nonlinear equations, розв’язання систем лінійних і нелінійних рівнянь, solution of linear and nonlinear equations’ systems, чисельне інтегрування функцій, numerical integration of functions, чисельне розв’язання диференціальних рівнянь, numerical solution of differential equations, похибки комп’ютерних обчислень, errors of computer calculations

Бібліографічний опис

Комп’ютерне моделювання процесів та систем. Чисельні методи [Електронний ресурс] : підручник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / С. П. Вислоух, О. В. Волошко, Г. С. Тимчик, М. В. Філіппова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл 37,37 МБайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 228 с. – Назва з екрана.

DOI