Точно розв’язувана модель у теорії параметричного резонансу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Параметричний резонанс, Інкремент наростання, Потенціал Ламе, Точно розв’язувана модель, Еліптичні функції Вейєрштрасса, Parametric resonance, Increments of parametric oscillation, Lame potentials, Exactly solvable model, Elliptic Weierstrass functions, Параметрический резонанс, Инкремент нарастания, Потенциал Ламе, Точно решаемая модель, Эллиптические функции Вейерштрасса

Бібліографічний опис

Бар'яхтар В. Г. Точно розв’язувана модель у теорії параметричного резонансу / В. Г. Бар'яхтар, Г. В. Самар // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 4(102). – С. 85–92. – Бібліогр.: 15 назв.

DOI