Методичне видання з курсу «Прикладна геофізика» для студентів спеціальності 184 «Гірництво» спеціалізацій «Геотехнічне і міське підземне будівництво», «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Методичне видання з курсу «Прикладна геофізика» для студентів спеціальності 184 «Гірництво» спеціалізацій «Геотехнічне і міське підземне будівництво», «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. Г. Кравець, В. В. Бойко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 70 с. – Назва з екрана.

DOI