Удосконалена високочастотна модель асинхронного двигуна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

високочастотні явища, ємнісний ефект, міжвиткова ємність, вихрові струми, імпеданс, резонанс струмів

Бібліографічний опис

Удосконалена високочастотна модель асинхронного двигуна / В. В. Чумак, О. В. Вишневський, А. С. Стулішенко, Є. С. Ігнатюк // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2018. – № 3 (53). – С. 151–156. – Бібліогр.: 6 назв.