Розвиток національної інноваційної екосистеми в контексті взаємодії суб’єктів науки і бізнесу

dc.contributor.authorЧупріна, Маргарита Олександрівна
dc.contributor.authorПермінова, Світлана Олександрівна
dc.date.accessioned2022-07-04T12:39:52Z
dc.date.available2022-07-04T12:39:52Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractenThe article is devoted to the creation of national innovative ecosystems and their role in ensuring sustainable social and economic development of the country. The article examines the conditions and principles of effective functioning of national, regional and corporate ecosystems that would ensure long-term innovative development: State and administrative regulation of innovation activities; use of synergistic effects of interaction between the participants of the national innovation ecosystem; corporate social responsibility of business; the oversight of scientific, scientific-technological and innovation policy to all subjects of innovation activities. Low factors of influence on the life activity and ecosystem imbalance are highlighted: the timely availability of resources and their optimal and balanced distribution; investment in scientific and technological infrastructure; formulation of strategic goals and objectives with the identification of evaluation indicators for their achievement; system management; disciplined and social responsibility; extensive use of Internet platforms for effective interaction; formation of a flexible integration support system; expansion of partnerships; constant monitoring and control of the system functioning; formation of an organizational culture within the economic and legal environment. Proceeding from the ecosystem approach the following criteria of innovation system success were identified: transfer of innovations and conditions of technology transfer; reduction of the level of isolation of participants in innovation activities; involvement of specialists from different branches of knowledge. There is an emphasis on modern views in the sphere of implementation of national innovation policy, functioning of innovation systems and cardinal reassessment of the participants of these systems for their close cooperation. The role of scientific organizations in the functioning of innovative ecosystems was analyzed and the level of their involvement in the work of such measure-based forms of interaction as technological platforms and innovative territorial clusters was revealed. It substantiates the influence of the innovation activity subjects on the scientific and technological Technological development and made conclusions on the necessity of applying a new conceptual approach to their activities from the standpoint of innovation ecosystem and development and implementation of the system of criteria for the success of functioning.uk
dc.description.abstractukСтаття присвячена питанням побудови національних інноваційних екосистем та їх ролі в забезпеченні стійкого соціально-економічного розвитку країни. Розглянуто умови та принципи ефективного функціонування національних, регіональних і корпоративних екосистем, які б забезпечували довгостроковий інноваційний розвиток. Виходячи з екосистемного підходу виокремлено низку факторів впливу на життєдіяльність і збалансованість екосистеми та виділено критерії її успішності. Досліджено сучасні підходи у сфері реалізації національної інноваційної політики, функціонуванні інноваційних систем та кардинальній переоцінці учасників цих систем щодо їх тісної співпраці. Проаналізовано роль наукових організацій у функціонуванні інноваційних екосистем та виявлено рівень їх залучення в роботу таких мережевих форм взаємодії як технологічні платформи та інноваційні територіальні кластери. Обгрунтовано вплив суб’єктів інноваційної діяльності на науково-технічний розвиток та зроблені висновки щодо необхідності застосування нового концептуального підходу до їх діяльності з позицій інноваційної екосистеми та розробки і впровадження системи критеріїв успішності функціонування.uk
dc.identifier.citationПермінова, С. О. Розвиток національної інноваційної екосистеми в контексті взаємодії суб’єктів науки і бізнесу / С. О. Пермінова, М. О. Чупріна // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. № 38.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-29
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/48345
dc.language.isoukuk
dc.subjectнаціональний економічний розвитокuk
dc.subjectінноваційна екосистемаuk
dc.subjectсуб’єкти взаємодіїuk
dc.subject.udc330.34(045)uk
dc.titleРозвиток національної інноваційної екосистеми в контексті взаємодії суб’єктів науки і бізнесуuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Development _of_the_national
Розмір:
179.32 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:

Зібрання