Статті (КМП)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • ДокументВідкритий доступ
  Інтегрований підхід до ситуаційного управління бізнесом в умовах війни
  (International Scientific Journal «Internauka». Series: «Economic Sciences», 2023) Омельченко, Анна Ігорівна
  Статтю присвячено вивченню особливостей використання ситуаційного управління бізнесом в умовах війни. У роботі досліджено стан і потреби бізнесу в умовах нестабільного зовнішнього середовища та економічної невизначеності та визначено, що війна спричинила новий поштовх для компаній до більш швидкого реагування на зміни та пристосування до нових умов задля запобігання втрати бізнесу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Influence of the Digital Economy on the Innovative Development of Enterprises
  (IEEE, 2022) Zhygalkevych, Zhanna; Vorzhakova, Yuliia; Koleshnya, Yana; Dergachova, Anna
  The article considers the dependence of innovative development of the enterprise on the growth of the digital economy. The issue of digitalization coverage of the main activities of enterprises is revealed, noting hat the digital economy is based on innovation with the use in production, promotion, sale, delivery of goods and services of Industry 4.0 technologies. The concept of digital infrastructure as technologies, products and services, hardware and software resources that provide the ability to connect, interact and operate modern digital technologies, use information and data in full. The positions of Ukraine in the world innovation and digital rankings are analyzed, indicating positive and negative tendencies of introduction of digitalization in the activity of enterprises. To determine Ukraine’s position in the world innovation and digital rankins the following indeces were used as a benchmark: Network Readiness Index; ICT Development Index; Global Innovation Index, Digital Economy and Society Index; Global Competitiveness Index. Ukraine’s position in the Country-level digital competitiveness ranking is additionally analyzed. The three main components of the digital economy in the activities of enterprises are identified, namely the use of the Internet in the activities of enterprises, the use of Industry 4.0 technologies by Ukrainian enterprises, assessment of digital literacy of the Ukrainian population. The limit norm of replacement of constituent elements of digital economy in activity of the enterprise in an optimum point of its development is defined. According to the calculations, it was found that in the unsatisfactory state of one of the components of enterprise’s digital development, the replacement of such an element is possible by replacing the two elements in the existing business models. The main goal of the article is to model and determine the impact of the digital economy on the innovative development of enterprises based on the use of such indicators as the level of digital literacy of the population of Ukraine, the use of Industry 4.0 technologies by Ukrainian enterprises and use of modern means of the Internet in the activities of enterprises.
 • ДокументВідкритий доступ
  Формування моделі мотивації праці для зростання професійного інтелекту команди
  (ТОВ «ДКС Центр», 2022) Воржакова, Юлія Петрівна; Лінива, Ірина Сергіївна
  Одним із найважливіших завдань в управлінні системою розвитку персоналу являється забезпечення компанії працівниками, що мають потрібні здібності і компетенції. Це в більшості обумовлене як моральною і психологічною готовністю людини до здійснення професійної діяльності на відведеному робочому місці або посаді, так іусталеною мотивацієюв розрізівтілення стратегії функціонування компанії. Ефективна та дієва організація управління на підприємстві системою розвитку персоналу, що здійснюється в умовах трансформаційної економіки являється інвестицією в зростання конкурентоспроможності компанії, за рахунок важливих ресурсів підприємства в стратегічному розрізі. Останнім часом в успішній діяльності підприємства значно зростає не індивідуальна чи одноосібна роль співробітників, а саме роль команд. Зростання ролі команди забезпечується не лише за рахунок формування оптимального підбору складу команди, а й залежить від забезпечення професійних навичок – softта hardskills. Тож, для здійснення цього необхідно формувати професійний інтелект команди – забезпечити від кожного працівника ті можливості, які він може принести команді і стимулювати їх максимальне застосування в діяльності задля принесення надприбутків компанії. Зростання професійного інтелекту безпосередньо позитивно впливає на продуктивність праці, зростання конкурентоспроможності та показники діяльності підприємства загалом.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оптимізація бізнес-процесів підприємств на засадах INDUSTRY 4.0. в умовах воєнного стану
  (ТОВ «ДКС Центр», 2023) Воржакова, Юлія Петрівна; Ситник, Наталія Іванівна; Пермінова, Світлана Олександрівна
  У статті розглянуто систему оптимізації бізнес-процесів підприємства в умовах воєнного стану з урахуванням різник чинників впливу. Зазначені чинники впливу на підприємства структуризовані і виділені основні з них: виїзд закордон співробітників, зниження заробітної плати, втрата приміщення та обладнання, зменшення попиту на продукцію, вихід з ринку посередників та постачальників сировини, зменшення логістичних шляхів доставки товарів, та їх зберігання, підсилена недобросовісна конкуренція на ринку, заняття ніші ринку з нуля, ризик інвестувати з нуля та багато інших негуманних причин при введені агресивної війни. Воєнні дії на території держави змушують підприємства прискорити діджиталізацію на підприємствах, змінити напрям діджиталізації під адаптаційні зміни. З деякими бізнес-процесами провести цифрові трансформації. Враховуючи сучасні обставини та визначені чинники, в статті побудована схема системи оптимізації бізнес-процесів підприємства із зазначенням системи бізнес-процесів, інструментів аналізу результативності бізнес-процесів підприємства, методик управління бізнес-процесами, вибір форм і методів моделювання бізнес-процесів, зазначення заходів оптимізації бізнес-процесів і визначення переваг проведеної оптимізації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оптимальний період проведення стратегічного планування для підприємств
  (ТОВ «ДКС Центр», 2022) Воржакова, Юлія Петрівна; Зоріна, Єлизавета Дмитрівна
  У статті досліджено сутність категорії стратегічного планування та вибору оптимального періоду для його проведення. Проведення стратегічних сесій є однією з найпоширеніших послуг, які надають бізнес-консультанти. Стратегія єдуже добре розкритою темою. На дану тему є величезна кількість публікацій із описом різноманітного досвіду.Проте більшість стратегій залишається на папері і не реалізовується. Крім того, існує така тенденція: компанія, яка не приступила до реалізації стратегії, втрачає віру в те, що стратегія взагалі потрібна.У пошуку причин проблеми не використання стратегії в операційній роботі здалося цікавим поглянути на неї з іншого боку. Очевидно, що методи та підходи підготовки та проведення стратегічної сесії є дуже важливими. Але також важливою частиною стратегічного планування є саме час, в який проводяться стратегічні сесії. Вибір даного періоду є надзвичайно важливим. В більшості компаній роботу над стратегією розпочинають у грудні та закінчують наприкінці січня. В результаті цілі у відділах з'являються лише ближче до середини лютого. Тобто. півтора перших місяця працівники не є сфокусованими на своїх цілях і замість того, щоб з початку року почати роботу з досягнення цілей, вони півтора місяці займаються їх обговоренням і деталізацією. Необхідноврахуватибагатофакторів, наприкладстратегічна сесія повинна займати дуже мало часу, щоб персонал не відволікався та не втомлювався. Також роботи з підготовки та проведення стратегічної сесії не повинні призводити до того, що відповідальний за її підготовку не зможе виконати свої посадові обов'язки.Рішення про проведення стратегічної сесії ухвалює керівництво компанії. Стратегія компанії має надзвичайно високий пріоритет. У такій ситуації решта справ стає менш значущою. Це може призвести до погіршення економічних показників, але це виявиться непоміченим через те, що все керівництво сфокусоване на роботі над стратегією. Намагаючись отримати підвищення ефективності підприємства розглядають прибуток, витрати, суми та умови інвестицій. Здалося цікавим спробувати досягти ефективності переміщенням дії в часі. Виявилося, що такий метод може заслуговувати на увагу. Переміщенням часу стратегії вдалося отримати економічну вигоду без фінансових вкладень.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розвиток цифровізації освіти в контексті трансформації та управління економічними процесами в Україні
  (Riga, Latvia, 2023) Чупріна, Маргарита Олександрівна; Савицька, Олена Миколахвна; Пермінова, Світлана Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Тенденції розвитку вітчизняної медіаіндустрії
  (Національний авіаційний університет, 2023) Сухорукова, Ольга Аркадіївна; Григорова, Зоя Валентинівна; Кваско, Алла Володимирівна
  Медіаіндустрія є важливим елементом інформаційного суспільства та складовою частиною національної економічної системи, що забезпечує суспільну потребу в комунікаційних послугах та, зокрема, такому ресурсі як актуальна інформація. У статті розглянуто чинники, що впливатимуть на розвиток медіаіндустрії, переваги прийняття Закону України «Про медіа», стан довоєнного медіаринку України. Досліджено зміни, що відбулися в медіасфері з моменту повномасштабного воєнного вторгнення 24 лютого 2022 року в розрізі окремих сегментів медіаринку, а саме: телевізійний, радіоринок, видавнича сфера та інтернет ЗМІ. Встановлено, що основними чинниками змін є: зміна інфраструктури та зниження покриття території України, скорочення аудиторії, зміна споживчих вподобань цільових аудиторій, погіршення фінансового стану тощо.
 • ДокументВідкритий доступ
  A Systematic Approach to the Development of Basic Models of the Behavior of Business Entities and its Harmonization
  (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, 2023) Mykytenko, Viktoria; Chuprina, Margaryta; Serhiienko, Serhii
  The authors have formed and substantiated the basic models of behavior of a plurality of business entities, presented in the form of combined conceptual and analytical model solutions, taking into account both a clear sequence of implementation of organizational, economic and institutional procedures, and economic and psychological factors of choosing which one to use in business practice. Proposed: a) a model of monetary-entrepreneurial (innovative) behavior - it is described by the content of the determining factors for generating monetary signs of the real behavior of business entities, the key factors for generating social adaptability in modern monetary culture and the significance of these factors, factor load factors; b) a model of marketing and investment behavior, detailed according to a binary set of principles for implementing new models of investment and marketing behavior; c) model of adaptive-cavernous cognitive behavior - identified by the triad of principles of adaptive, cavernous and cognitive behavior. A closed scheme of formalization, in five stages, has been developed for choosing one of the three combined basic models of behavior of business entities, which is carried out in phases: identification of prerequisites for choice in a certain space and time; description of initial model solutions and determination of objective functions; implementation of a closed loop for choosing a basic behavior model
 • ДокументВідкритий доступ
  Дизайн-мислення як інструмент організаційного навчання
  (2023) Ситник, Наталія Іванівна; Пермінова, Світлана Олександрівна; Чупріна, Маргарита Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Впровадження інноваційних технологій Індустрії 4.0 в систему управління якості молочної продукції
  (2023-05) Чупріна, Маргарита Олександрівна; Пермінова, Світлана Олександрівна; Ситник, Наталія Іванівна
  Обґрунтовано важливість забезпечення якості молочної продукції для її подальшого споживання. Дове- дено, що контроль якості продукції є складовою системи управління якістю, яка, в свою чергу, є частиною системи управління молокопереробним підприємством в цілому. Проаналізовано два види контролю якості, що охоплюють всі стадії життєвого циклу виробництва та акцентована увага, що при їх проведенні здійснюється контроль за усіма необхідними параметрами. Висвітлено зміст програми забезпечення якості (QAP), яка застосовуються на підприємствах молокопереробної галузі, а також зазначена необхідність впровадження інтегрованих програм, таких як Chain Quality Milk. Визначені недоліки застосування Chain Quality Milk у досліджуваній галузі, а саме: програми контролю якості можуть бути успішними лише за наявності належної основи для їх впровадження. Наведено приклади інтеграції Індустрії 4.0 в молоко-переробну галузь на основі компанії Tetra Pak, яка випустила гомогенізатор Tetra Pak Homogenizer 250, першого з нового покоління гомогенізаторів з вдосконаленим інтелектуальним управлінням. Виявлено, що все частіше лінії компанії Tetra Pak підключаються до хмари для збору даних, а інформація надсилається до Центру управління якістю та ефективністю виробництва, де їх аналізують експерти. Також підкреслено, що інноваційні технології Індустрії 4.0 можуть бути впроваджені на всіх стадіях виробничих систем заводу, включаючи моніторинг навколишнього середовища. Доведено необхідність розроблення та впровадження стратегії вдосконалення та посилення оптимізації виробничого процесу у практику управління на молокопереробних підприємствах.
 • ДокументВідкритий доступ
  Державні стимули інноваційної діяльності в контексті економічного відродження України
  (2023) Пермінова, Світлана Олександрівна; Ситник, Наталія Іванівна; Чупріна, Маргарита Олександрівна
  У статті порушені актуальні питання інноваційного діяльності як вирішального фактора соціального та економічного розвитку. Зроблено акцент на необхідності масштабного впровадження якісно нових технологій, які б забезпечили вирішення нагальних проблем відновлення України, оскільки тільки відповідна національним цілям підтримка науки з боку держави, бізнесу та суспільства здатна забезпечити відродження країни на основі сучасних наукових досягнень. Визначено, що сьогодення вимагає від держави розробки і рішення комплексу нових, переважно соціально-економічних, безпекових, екологічних та інших задач, які потребують перегляду пріоритетів науково-технічної політики, стрижнем якої має стати визначення системи заходів та умов їх реалізації. Проаналізовано стратегічні напрямки інноваційної діяльності в країні, які законодавчо задекларовані, однак за відсутності активної інноваційної політики та підтримки інноваторства як державою, так і бізнесом, не мали достатнього практичного втілення протягом останніх років. Окреслені проблеми сучасної вітчизняної економіки, які потребують системних підходів до їх вирішення на основі створення відповідних умов для інноваційного розвитку країни.
 • ДокументВідкритий доступ
  Організаційно-економічне забезпечення освоєння відвальних шлаків в інноваційних реаліях фінансоміки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-05) Микитенко, Вікторія Володимирівна; Чупріна, Маргарита Олександрівна
  Запропоновано основні науково-прикладні положення теорії організації освоєння відвальних шлаків. Їх опрацьовано за бінарною ціннісною моделлю концепту зустрічного освоєння відвальних шлаків замкненого типу, яка передбачає формування шести- фазової системи реалізації зустрічних процедур у контексті агрегованого розвитку металургійної промисловості та суміжних сфер економічної діяльності за принципами циркулярної економіки. Концепт зустрічного освоєння репрезентовано за: а) ціле орієнтованим державним регулюванням й нормуванням діяльності по управлінню відходами металургійних підприємств (дві фази – «зверху»); б) розбудовою простору сек'юритизації активів форсайт-проєкту з освоєння відвальних шлаків (чотири фази – «знизу»). Розвинуто методологічно важливі принципи фінансоміки, за якими удосконалено методику відшкодування розмірів збитків, яка ґрунтується на попередніх розрахунках за імовірні збитки, а не за пост-витратами, задля забезпечення соціально-економічного й екологічного результату у площині: а) відвернення економічних збитків та екологізації металургійних виробництв; б) раціоналізації та підвищення ефективності використання відходів підприємств; в) реалізації концепту циркулярної економіки; г) економії витрат на виробництво продукції з металургійних відходів; д) суттєвого покращання стану територій, біоти та навколишнього природнього середовища.
 • ДокументВідкритий доступ
  Управління стратегічним розвитком малого підприємства
  (Видавничий дім «Гельветика», 2022) Шендерівська, Ліна Петрівна; Батир, Анна Олегівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Publishing and Printing Complex: Directions of Economic Development
  (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskie, 2021) Gutkevych, Svitlana; Shenderivska, Lina
  Celem artykułu jest identyfikacja aktualnych obszarów rozwoju gospodarczego firm wydawniczych i poligraficznych, które spełniają wymagania cyfryzacji gospodarki. Na podstawie wyników analizy treści współczesnych publikacji określane są efektywne sposoby rozwoju realizowane w przedsiębiorstwach branży. W celu zidentyfikowania działań priorytetowych dla przedsiębiorstw z branży wydawniczej i poligraficznej, które spełniają potencjał konkurencyjny, perspektywy rozwoju branży, przeprowadzono analizę SWOT. Zgodnie z jej wynikami, zasadność poszerzania gamy produktów i usług, poprawy ich jakości w branży wydawniczej i poligraficznej; integracja podmiotów branżowych z cyfrowym środowiskiem informacyjnym, dostęp do rynków międzynarodowych. Niezbędne jest wsparcie państwa we wdrażaniu środków promujących czytelnictwo. Stwierdza się, że zapewnienie efektywności przedsiębiorstw wymaga realizacji etapów efektywności rozwoju. Wsparcie informacyjne jest niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania jakością, odpowiednio, aby osiągnąć cele zarządzania rozwojem. Potencjał zasobowy łączy racjonalną politykę zaopatrzenia i wykorzystania zasobów finansowych, logistycznych, pracy. Wsparcie organizacyjne ma na celu stworzenie struktury organizacyjnej zgodnej z celem i celami zarządzania przedsiębiorstwem. Funkcje zarządzania rozwojem przedsiębiorstw wydawniczych i poligraficznych są analizowane w kontekście ich przynależności do przemysłów kreatywnych. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw wydawniczych i poligraficznych ma na celu przejście do nowego stanu jakości, zwiększenie wydajności, konkurencyjności, wydłużenie cyklu życia, obopólnie korzystną integrację z podmiotami przemysłów kreatywnych.
 • ДокументВідкритий доступ
  Тенденції інвестування в Україні
  (Видавничий дім "Гельветика", 2021) Гук, Ольга Володимирівна; Шендерівська, Ліна Петрівна; Мохонько, Ганна Анатоліївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Основні напрями у видавничо-поліграфічному комплексі
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Гуткевич, Світлана Олександрівна; Шендерівська, Ліна Петрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Ефективність операційної діяльності підприємства та її оцінювання
  (Херсонський державний університет, 2022) Кваско, Алла Володимирівна; Шендерівська, Ліна Петрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Застосування контент менеджменту в управлінні збутовою діяльністю підприємства
  (Електронний журнал «Ефективна економіка», 2021) Григорова, Зоя Валентинівна; Лисенко, Марія Анатоліївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Організація віддаленої роботи проєктної команди в умовах цифрової трансформації бізнесу
  (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2022) Чупріна, Маргарита Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Розвиток національної інноваційної екосистеми в контексті взаємодії суб’єктів науки і бізнесу
  (2022) Чупріна, Маргарита Олександрівна; Пермінова, Світлана Олександрівна