Європейський вектор політики Конгресу США у кінці ХХ – на початку ХХІ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Айс Принт

Анотація

Опис

Ключові слова

Конгрес, Європейський парламент, зовнішня політика, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Congress, European Parliament, foreign policy, the United States of America, the European Union

Бібліографічний опис

Желіховський, С. В. Європейський вектор політики Конгресу США у кінці ХХ – на початку ХХІ століття / С. В. Желіховський // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2016. – № 1/2 (29/30). – С. 112–116. – Бібліогр.: 15 назв.

DOI