Вдосконалення конструкції вузлів токарного верстата з ЧПК ПАБ-130

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Структура та обсяг роботи Бакалаврського проекту складається з вступу, чотирьох розділів, охорони праці й навколишнього середовища, висновків, додатків, та переліку використаних джерел. Робота містить 74 сторінку, 27 малюнків, 7 таблиць. Мета роботи. 1.Проведення теоретичного огляду напрямків підвищення продуктивності токарної обробки верстата при багатосерійному виробництві. Визначення напрямку модернізації. 2. Виконання розрахунку та проектування шпиндельного вузла на підшипниках кочення. 3. Визначення схеми вузла та підшипників на передній і задній опорах, проведення розрахунку радіальної та осьової жорсткості ШВ та теоретичне визначення оптимальної міжопорної відстані. 4. Виконня розрахунку та проектування привода головного руху. 5. Виконання перевірочного розрахунку двигуна привода повздовжніх подач, та за необхідності вибір нового. 6. Виконання моделювання та розрахунку на жорсткість ШВ в САПР системі Autodesk Inventor. Актуальність теми визначається необхідністю створення конкурентоспроможних металорізальних верстатів. Покращення якості верстатів є пріоритетним шляхом підвищення їх конкурентоспроможності. Одним із найважливіших критеріїв якості верстата є його точність. Об’єкт дослідження- токарний горизонтальний двошпиндельний верстат ПАБ-130 з ЧПК. Предмет дослідження- жорсткість шпиндельного вузла та підвищення продуктивності верстата.

Опис

Ключові слова

шпиндельний вузол, жорсткість, двигун, токарний верстат, передня та задня опори

Бібліографічний опис

Власюк, М. Ю. Вдосконалення конструкції вузлів токарного верстата з ЧПК ПАБ-130 : дипломний проект ... бакалавра : 131 Прикладна механіка / Власюк Максим Юрійович. – Київ, 2023. – 84 с.

DOI