Маркетинг в інформаційному суспільстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

маркетинг в інформаційному суспільстві, Marketing in Information Society, маркетинг, marketing, інформаційне суспільство, Information Society, futurolog, футуролог, футурологія

Бібліографічний опис

Юдіна, Н. В. Маркетинг в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] : навчально-методичний комплекс дисципліни освітньої програми «Промисловий маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Н. В. Юдіна ; Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 10,75 Mb). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 106 с. – Назва з екрана.

DOI