Лінія для виготовлення полімерних труб з модернізацією екструзійної головки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Метою магістерської дисертації є модернізація одного з вузлів лінії для виробництва полімерних труб, а саме формуючої головки, для підвищення ефективності виробництва та зменшення витрат на обслуговування. Проведено патентно-літературний огляд, в результаті якого обрано патент для модернізації. Сутність якого полягає в встановленні додаткового фільтра для зменшення швидкості засмічення фільтра в формуючій головці. Виконані роботи, що включають параметричний аналіз та кінематичний розрахунок розрахунки головки, міцності корпусу, працездатності черв'яка та тепловий розрахунок Розрахунки виконані з допомогою програмних засобів ANSYS та SOLIDWORKS включають симуляцію течії розплаву полімеру в базовій та модернізованій конструкції. Встановлено, що додаткова решітка не суттєво впливає на швидкість руху розплаву в каналі. Аналіз результатів також підтвердив, що модернізована модель формуючої головки має напруження і переміщення подібні в порівняні з базовою моделлю. Модернізація конструкції формуючої головки дозволила вирішити проблему швидкого засмічення фільтра, що сприяло підвищенню ефективності виробництва та зменшенню витрат на обслуговування. Числове моделювання підтвердило працездатність модернізованої конструкції та показало, що траєкторія та швидкість потоку розплаву полімеру не змінились. У магістерській дисертації також розглядались розділи монтажу і експлуатації, стартап-проекту, автоматизації та охороні праці, що показали доцільність використання екструзійної лінії для виготовлення полімерних труб. Робота містить практичні рекомендації щодо впровадження запропонованої модернізації, в галузі виробництва полімерних труб та оптимізації обладнання.

Опис

Ключові слова

екструдер, формуюча головка, модернізація, полімерні труби, лінія, extruder, forming head, modernization, polymer pipes, line

Бібліографічний опис

Травков, Р. В. Лінія для виготовлення полімерних труб з модернізацією екструзійної головки : магістерська дис. : 133 Галузеве машинобудування / Травков Ростислав Володимирович. – Київ, 2024. – 119 с.

DOI