Проектування поворотного вузла для телескопа

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 131 – «Прикладна механіка» професійного спрямування «Технології комп’ютерного конструювання верстатів, роботів та машин» на тему «Проектування поворотного вузла для телескопа» Дипломний проект містить пояснювальну записку на 55 сторінках і графічний матеріал на 3 аркушах формату А1¸ на 2 аркушах формату А3, на 1 аркуші формату А4. Матеріали пояснювальної записки містять 13 ілюстрацій, 16 таблиць, перелік посилань з 11 найменувань. Мета дипломного проекту – розробити конструкцію поворотного пристрою для телескопа з забезпеченням точності його повороту достатньої для проведення астрозйомки та отримання чітких фотографій небесних світил. В дипломному проекті йде перелік вирішених задач: розрахунок і вибір параметрів кінематичної точності поворотних механізмів установки; розрахунок геометричних та міцнісних параметрів черв’ячних передач, розрахунок валів установки, вибір та перевірка підшипників в опорах, побудовано 3D моделі поворотної установки, розроблений загальний вид установки та виконані робочі креслення деталей з вузла схилення.

Опис

Ключові слова

екваторіальна установка, черв’ячні поворотні механізми, радіальні та упорні опори, вали, крокові двигуни

Бібліографічний опис

Вознюк, І. В. Проектування поворотного вузла для телескопа : дипломний проект ... бакалавра : 131 Прикладна механіка / Вознюк Ігор Вікторович. – Київ, 2023. – 66 с.

DOI