Методи зменшення складності алгоритму для покращення пошуку в Big Data на основі модифікації алгоритму Карпа-Рабіна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми. В епоху інформаційних технологій та інтернету критично збільшуються обсяги обігу даних, особливо невпорядкованої текстової інформації, яку потрібно обробляти. Для того щоб відповідати викликам сучасності, необхідно оптимізувати алгоритми пошуку по таким даним для збільшення швидкодії та практичності цих алгоритмів. Метою роботи є підвищення ефективності алгоритму Карпа-Рабіна, як одного з найбільш універсальних та загальновживаних алгоритмів у задачі пошуку підрядку в тексті. Завдання дослідження: — провести аналіз відомих підходів для оптимізації наївного сценарію пошуку в тексті; — описати методи оптимізації алгоритму Карпа-Рабіна, які необхідно розробити, на основі проведеного аналізу; — розробити програмне забезпечення яке реалізує описані методи та дозволяє здійснювати пошук по великим обсягам даних; — провести тестування розробленої програми; Об’єкт дослідження — пошук по невпорядкованих текстових даних великого обсягу. Предмет дослідження — методи оптимізації алгоритму Карпа-Рабіна на основі паралельних обчислень та алгоритмів викрадення роботи. Практична цінність полягає в досліджені та розробці програмного застосунку який здійснюватиме пошук по великим обсягам даних за допомогою алгоритму Карпа-Рабіна та використаних оптимізацій.

Опис

Ключові слова

алгоритми пошуку рядка, алгоритм Карпа-Рабіна, паралельні обчислення, викрадення роботи, Big Data, string search algorithms, Karp-Rabin algorithm, parallel computing, work stealing

Бібліографічний опис

Сірик, О. О. Методи зменшення складності алгоритму для покращення пошуку в Big Data на основі модифікації алгоритму Карпа-Рабіна : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Сірик Олександр Олександрович. – Київ, 2023. – 85 с.

DOI