Магістерські роботи (ЦТЕ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 72
 • ДокументВідкритий доступ
  Розширення датасетів зображень на основі нейронної мережі GAN
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кадук, Кирило Вікторович; Шалденко, Олексій Вікторович
  Метою цієї магістерської дисертації є розробка системи для розширення датасетів зображень за допомогою нейронної мережі GAN. Дослідження фокусується на використанні можливостей GAN для генерації високоякісних, реалістичних зображень, які можуть вирішити проблеми обмеженості та упередженості у датасетах, особливо важливо це у сферах зі складним збором даних. У роботі розглядаються сучасні виклики у створенні та розширенні датасетів зображень, а також визначаються ключові переваги використання GAN для цієї мети. Розроблена система дозволяє користувачам тренувати модель GAN на власних датасетах, генерувати нові зображення, зберігати їх для подальшого розширення датасетів, а також оцінювати якість згенерованих зображень. Дисертація включає розробку архітектури системи, що інтегрує GAN для автоматизації процесу генерації зображень, використання сучасних програмних мов та інструментів, таких як Python, TensorFlow, Keras, Numpy та PIL. Також передбачається створення інтуїтивно зрозумілого користувацького інтерфейсу, реалізованого за допомогою JavaScript, HTML, CSS та Flask. Загальний обсяг роботи: кількість сторінок 101, кількість рисунків 35, кількість таблиць 4, кількість джерел 40, кількість додатків 1.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оптимізація витрат по біржовим операціям з криптовалютою
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Єременко, Назарій Максимович; Тарнавський, Юрій Адамович
  Система включає в себе наступні компоненти: 1. Програмний модуль, що відповідає за основну бізнес-логіку додатку (виконання вичитки, сортування, вибірки). 2. Модуль, що відповідає за роботу з додатком в консолі. 3. Модуль, що відповідає за роботу з додатком через веб-інтерфейс (Swagger UI -Web API). 4. Допоміжний модуль для тестування програмного забезпечення на предмет правильності вичитки та обрахунків данних, що працює на технології xUnit та запускається через консоль середовища розробки Visual Studio. Всі модулі розроблені мовою програмування C# на базі фреймоворка .NET 7, Swagger UI використовується як інтегрований сервіс, тестувальна технологія xUnit підключена як бібліотека фреймворку .NET. Сучасний світ тісно пов’язаний із фінансовим ринком, а транзакції з валютами мають велике значення чи не для кожної людини, яка піклується про своє фінансове становище. В сфері біржових операцій з криптовалютою спостерігається зростання активності і залежності від інформаційних технологій та фінансових ринків. Розвиток ринку криптовалют став суттєвим фактором в світовій економіці, але супроводжується значними фінансовими ризиками. Аналіз та підбір найвигідніших операцій з криптовалютою можуть бути важливими інструментами для оптимізації біржових операцій, зниження ризиків і максимізації прибутків. Оптимізація витрат стає важливим аспектом для учасників ринку, багато з яких стикаються з необхідністю раціонального управління своїми портфелями та ризиками.
 • ДокументВідкритий доступ
  Візуалізація результатів моніторингу споживання електроенергії по районах міста на інтерактивній карті
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кондратюк, Ігор Віталійович; Онисько, Андрій Ілліч
  Магістерська робота складається з вступу та п'яти розділів (“Постановка задачі візуалізації результатів моніторингу споживання електроенергії по районах міста на інтерактивній карті”, “Аналіз існуючих програмних рішень візуалізації результатів моніторингу споживання електроенергії по районах міста на інтерактивній карті”, “Опис програмної реалізації”, “Робота користувача з системою”, та “Розробка стартап-проєкту”), висновків до кожного з цих розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, який налічує 21 джерело та 1 додаток. Загальний обсяг роботи 87 сторінок. Актуальність теми. З розвитком сучасних технологій та збільшенням обсягів споживання електроенергії важливо впроваджувати ефективні інструменти моніторингу. Враховуючи зростання енергоефективності та зобов'язання зменшення викидів, інноваційний підхід до візуалізації даних щодо споживання електроенергії на інтерактивній карті стає надзвичайно актуальним. Такий підхід не тільки сприяє оптимізації розподілу ресурсів, але й сприяє підвищенню свідомості громади про раціональне використання електроенергії та екологічні аспекти. Впровадження інтерактивних карт для моніторингу споживання електроенергії дозволить ефективніше управляти та контролювати енергетичні ресурси в міських районах, враховуючи індивідуальні потреби та особливості кожного регіону. Метою дослідження є розробка системи візуалізації результатів моніторингу споживання електроенергії по районах міста на інтерактивній карті. Завдання дослідження: - провести аналіз існуючих систем моніторингу електроенергії; - розробити архітектуру системи; - реалізувати необхідний функціонал: інтерактивна мапа, інфографіки використання електроенергії, сторінки додаткової інформації про використання електроенергії тощо; - підготувати детальну документацію використання додатку; Обʼєкт дослідження є візуалізація результатів моніторингу споживання електроенергії по районах міста на інтерактивній карті. Предметом дослідження є моделі та інформаційні технології, що використовуються для візуалізації результатів моніторингу споживання електроенергії по районах міста на інтерактивній карті. Апробація результатів дисертації. Результати дисертації було подано на X Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених з автоматичного управління присвяченої Дню ракетно-космічної галузі України.
 • ДокументВідкритий доступ
  Веб-застосунок 3D моделювання протезів для адаптації та налаштування під вимоги споживача
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Осадчий, Денис Олегович; Тихоход, Володимир Олександрович
  У цьому дослідженні розглядається сфера роботи з 3Д моделями протезів акцентом, а саме розробка веб-застосунку із зручним інтерфейсом для налаштування та адаптації 3D моделей протезів. Головною метою дипломної роботи є створення веб-додатку, який дозволяє користувачам модифікувати та кастомізувати 3D моделі протезів з максимальним комфортом. Для досягнення цієї мети були використані сучасні технології та методи, які забезпечують не лише зручний інтерфейс, але й оптимальну продуктивність в роботі з 3D моделями. Розробка додатку велася за допомогою редактора вихідного коду Visual Studio Code. В основі веб-додатку лежать такі технології як HTML, CSS, SCSS, JavaScript та TypeScript. В якості основного фреймворку для розробки використано React, а для навігації по сторінках - React Router. Для реалізації 3D моделювання була використана бібліотека Three.js, яка дозволила створити вражаючий візуальний ефект та забезпечити ефективну обробку 3D графіки. Забезпечення потрібного функціоналу додатку включало в себе використання серверної частини на базі NodeJS та збереження даних у базі даних MongoDB. Додатково, для збереження та управління 3D моделями використовується Amazon S3 Bucket. Загальний обсяг роботи становить 95 сторінок, 39 рисунків, 1 додаток та 23 посилань. Ключові слова, які відображають суть дослідження, включають веб-застосунок, 3D модель, 3D моделювання, модифікація 3D моделі, кастомізація 3D моделі, користувач, протез, протезування. Основною ідеєю даної дипломної роботи є створення зручного та оптимізованого додатку, для надання можливості користувачеві працювати з 3D графікою, та взаємодіяти з 3D моделями.
 • ДокументВідкритий доступ
  Засоби забезпечення авторизації в сучасних веб-системах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Петренко, Пилип Романович; Тарнавський, Юрій Адамович
  Дипломну роботу розроблено на 87 аркушах, вона містить 36 рисунки та 45 бібліографічних найменувань за “Списком використаних джерел”. Також робота включає 2 додатки. Метою даної дипломної роботи є створення інструментальних засобів для безпечної та швидкої реєстрації в сучасних веб-системах з використанням технології Oauth 2.0. Об’єктом дослідження є комп’ютерні інформаційні системи, технології та протоколи забезпечення реєстрації в сучасних веб-системах. Предметом дослідження є протокол OAuth 2.0 та методи взаємодії з ним для створення інструментарію. Розроблений та протестований інструментарій дасть змогу користувачам швидко та безпечно зареєструватися у веб-застосунку.
 • ДокументВідкритий доступ
  Управління контентом системи HR менеджменту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Проботюк, Анатолій Олександрович; Залевська, Ольга Валеріївна
  Актуальність теми В наш час управління контентом досить важливий аспект для багатьох проєктів, зокрема у сфері рекрутингу, де HR менеджерам потрібно гнучко налаштовувати контент та бачити стан справ у компанії. Одним із інноваційних інструментів у цьому контексті є системи керування контентом "без голови" (Headless CMS). Вони надають розробникам велику свободу в виборі технологій та мов програмування, дозволяючи працювати з контентом за допомогою різних інструментів. Однією з головних переваг таких систем є централізоване управління контентом з одного інтерфейсу, що робить процес керування більш зручним та продуктивним. Тому дослідження та реалізація відповідної системи є актуальними та мають практичне значення. Мета роботи полягає в глибокому дослідженні систем керування контентом та їх впливу на розробку й управління контентом у умовах глобальної цифровізації. Необхідно провести аналіз переваг та недоліків цих систем, їх роль у сучасному програмуванні, а також вплив на продуктивність та ресурсомісткість проєктів. Завдання дослідження: – провести аналіз підходів при створенні систем керування контентом; – розробити гнучку систему керування контентом для кросплатформенних додатків; – розробити функціонал створення, перегляду, редагування та видалення контенту (CRUD), властивий таким системам; – розробти генерацію моделей, міграцій та API endpoints за допомогою яких буде відбуватись взаємодія з зовнішніми системами; – провести апробацію розробленої програмної системи, експериментально довести її коректність. Об’єкт дослідження – системи керування контенту. Предмет дослідження – системи керування контенту “без голови”, де мінімізується робота розробника. Основною практичною цінністю даної роботи є можливість поліпшення розуміння переваг централізованого управління контентом для розробників, підприємств та інших учасників проєктів у сучасному цифровому середовищі. Матеріали дисертаційної роботи проходили апробацію в рамках «І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, яка присвячена 125-й річниці КПІ ім. Ігоря Сікорського “Сучасні аспекти інженерії програмного забезпечення”», тези доповіді опубліковані у збірнику тез конференції. Дисертація складається з вступу, п’яти розділів та висновків. Повний обсяг дисертації складає 85 сторінок, в тому числі 80 сторінок основного тексту, 23 таблиці, 26 рисунків, 2 сторінки списку використаних джерел у кількості 24 найменування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Побудова воксельних об’єктів для оптимізації та мінімізації полігонів на основі жадібного алгоритму
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Чорний, Владислав Олександрович; Аушева, Наталія Миколаївна
  Мета даної дипломної роботи є провести модифікацію методу вокселізації на основі жадібного алгоритму, який мінімізує кількість полігонів в побудованому об’єкті та забезпечить певний рівень згладженості поверхні, визначити його характеристики та порівняти їх з іншими методами вокселізації. Для досягнення мети було сформовано наступні завдання: 1. дослідити та вивчити існуючі методи побудови воксельних поверхонь та проаналізувати види їх оптимізацій; 2. обрати засоби та інструменти розробки; 3. створити алгоритмічну базу для реалізації існуючих методів вокселізації; 4. створити алгоритмічну базу для реалізації оптимізації методу вокселізації на основі жадібного алгоритму; 5. провести тестування реалізованих методів вокселізації, проаналізувати та порівняти їх характеристики з модифікованим методом. Об’єктом дослідження є комп’ютерні технології графічної візуалізації воксельних поверхонь. Предметом дослідження є оптимізація процесів побудови воксельних поверхонь та мінімізація полігонів на основі допомогою жадібного алгоритму. Наукова новизна одержаних результатів полягає в модифікації методу побудови воксельнії поверхонь на основі жадібного алгоритму, який дозволяє значно економити ресурси комп’ютерних систем та реалізує високий рівень згладженості поверхні і її наближеність до початкової ізоповерхні. Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в застосуванні методу побудови воксельних поверхонь в обмежених ресурсами комп’ютерних системах чи при аналізі великих сукупностей даних. Повний обсяг дисертації складає з 101 сторінок, в тому числі 74 сторінки основного тексту, 13 таблиць, 42 рисунки, 2 формули, 3 сторінки списку використаних джерел у кількості 31 найменування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Аналіз стану та управління теплофізичними та гідродинамічними параметрами гідротермальної циркуляційної системи. Серверна частина
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Усатенко, Михайло Геннадійович; Матях, Сергій Володимирович
  Актуальність теми. Необхідність відновлення української енергетичної галузі після війни, з особливим акцентом на впровадження новаторських технологій, які базуються на використанні чистих та відновлюваних джерел енергії. Особливо актуальним є розвиток децентралізованих опалювальних систем для малих міст та поселень, а також індивідуальних об'єктів, які використовують комбінацію низько потенційної геотермальної та сонячної теплової енергії. Важливим завданням у цьому контексті є розробка ефективної системи управління для таких комплексних локальних енергетичних систем (кластерів), що спираються на відновлювані джерела енергії. Метою роботи є розробка серверної частини для аналізу та управління теплофізичними та гідродинамічними параметрами гідротермальної циркуляційної системи. Завдання дослідження: - проаналізувати наявні системи та програмне забезпечення. Провести детальний огляд існуючих систем і програм, які використовуються для аналізу та управління теплофізичними та гідродинамічними параметрами у гідротермальних системах, визначити їхні сильні та слабкі сторони; - розробити нову модель для аналізу та управління; - створити програмне забезпечення; - протестувати програму і описати користувацький досвід; Об’єкт дослідження — засоби покращення становища зберігання електроенергії в країні. Предмет дослідження — в рамці дослідження розглядаються алгоритми та методи, які застосовуються для збору, обробки та аналізу даних з цих систем, а також розробка серверної частини, яка включає в себе інтерфейс та функціонал для ефективного управління цими параметрами. Аналізується також використання сучасних технологій в розробці даної системи, з акцентом на її здатність забезпечити точність, ефективність та швидкість обробки даних. Методи дослідження — аналіз літератури та наявних даних для оцінки існуючих підходів до управління гідротермальними системами. Математичне моделювання та комп'ютерне симулювання для вивчення теплофізичних та гідродинамічних процесів у цих системах. Дисертація складається з вступу, шести розділів та висновків. Повний обсяг дисертації складає 76 сторінок, в тому числі 70 сторінок основного тексту, 25 рисунків, 3 формули, 4 таблиці, 3 сторінки списку використаних джерел у кількості 20 найменувань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи та засоби пошуку даних в різноманітних веб-ресурсах для спеціалізованого телеграм-канала
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Харабара, Дмитро Олександрович; Донець, Андрій Георгійович
  Пояснювальна записка складається зі вступу, п’яти розділів, висновку, списку використаних джерел; містить 80 сторінок, 17 рисунків, 16 таблиць Список використаних джерел включає 24 бібліографічних найменувань. Мета роботи: Метою даної роботи є розробка засобів для пошуку та збору даних про товари з різноманітних веб-сайтів для подальшої публікації у телеграм-каналах. Завдання дослідження: Проаналізувати існуючі засоби пошуку та збору даних в інтернеті. Розробити власний метод пошуку та збору даних. Створити прототип системи візуалізації з використанням сучасних програмних інструментів. Протестувати систему на наявність помилок. Визначити напрямки для подальшого вдосконалення системи. Об’єктом дослідження виступають виступають веб-сайти та дані, що вони пропонують користувачам. Предметом є методи пошуку та збору даних, які дозволяють отримати дані про товари, які відповідають заданим параметрам пошуку.
 • ДокументВідкритий доступ
  Сегментація нейронних клітин на мікроскопічних зображеннях
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Таранець, Антон Миколайович; Москаленко, Юрій Володимирович
  Магістерська дисертація присвячена розробці програмного інструменту для автоматичної сегментації нейронних клітин на мікроскопічних зображеннях. Дослідження включає в себе збір та аналіз даних, вивчення існуючих методів сегментації, розробку унікального алгоритму та використання передових методів машинного навчання. Актуальність теми полягає в її важливості для медичних досліджень та вдосконалення методів діагностики нейрологічних захворювань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розпізнавання емоцій людини в реальному часі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Сушильников, Кирило Дмитрович; Отрох, Сергій Іванович
  В данній роботі висвітлено значущість та актуальність використання нейронних мереж для розпізнавання емоцій людини у реальному часі. Досліджено можливості використання згорткових нейронних мереж для ефективного аналізу та класифікації емоцій на обличчях. Описано процес розробки програми з використанням JavaScript та TensorFlow, а також висвітлено потенційні можливості оптимізації цієї програми для покращення швидкості та точності розпізнавання емоцій. Ця робота пропонує високо ефективне рішення для розпізнавання емоцій, яке може знайти своє застосування в різних сферах, від медицини та соціальних досліджень до маркетингу та розваг. Вона підкреслює значущість розвитку технологій, спрямованих на покращення взаємодії між людьми та комп'ютерами, та відображає важливість використання інноваційних методів для поліпшення якості життя людей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи зменшення складності алгоритму для покращення пошуку в Big Data на основі модифікації алгоритму Карпа-Рабіна
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Сірик, Олександр Олександрович; Кузьменко, Ігор Миколайович
  Актуальність теми. В епоху інформаційних технологій та інтернету критично збільшуються обсяги обігу даних, особливо невпорядкованої текстової інформації, яку потрібно обробляти. Для того щоб відповідати викликам сучасності, необхідно оптимізувати алгоритми пошуку по таким даним для збільшення швидкодії та практичності цих алгоритмів. Метою роботи є підвищення ефективності алгоритму Карпа-Рабіна, як одного з найбільш універсальних та загальновживаних алгоритмів у задачі пошуку підрядку в тексті. Завдання дослідження: — провести аналіз відомих підходів для оптимізації наївного сценарію пошуку в тексті; — описати методи оптимізації алгоритму Карпа-Рабіна, які необхідно розробити, на основі проведеного аналізу; — розробити програмне забезпечення яке реалізує описані методи та дозволяє здійснювати пошук по великим обсягам даних; — провести тестування розробленої програми; Об’єкт дослідження — пошук по невпорядкованих текстових даних великого обсягу. Предмет дослідження — методи оптимізації алгоритму Карпа-Рабіна на основі паралельних обчислень та алгоритмів викрадення роботи. Практична цінність полягає в досліджені та розробці програмного застосунку який здійснюватиме пошук по великим обсягам даних за допомогою алгоритму Карпа-Рабіна та використаних оптимізацій.
 • ДокументВідкритий доступ
  Аналіз даних з використанням мікросервісної архітектури для навчання нейронних мереж
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Савчук, Анна Іванівна; Шушура, Олексій Миколайович
  Магістерська дисертація на тему «Аналіз даних з використанням мікросервісної архітектури для навчання нейронних мереж». Дисертація містить 90с. тексту, 18 рисунків, 29 таблиць, 20 джерел та 1 додаток. Актуальність теми. У сучасному інформаційному суспільстві, що стрімко розвивається, обробка та аналіз даних стають ключовими аспектами для прийняття обґрунтованих рішень в різних сферах. Сфера машинного навчання і нейронних мереж, як одна з її складових, стає основою для створення інтелектуальних систем, здатних вчитися та адаптуватися до змін в оточенні. Застосування мікросервісної архітектури для навчання нейронних мереж може покращити швидкість та точність моделей, зробивши їх ефективнішими у реальному часі. Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи є розробка програмного забезпечення для аналізу та прогнозування даних з використанням мікросервісної архітектури для навчання нейронних мереж. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: − дослідити методи навчання нейронних мереж для проведення аналізу та прогнозування даних; − реалізувати навчання нейронної мережі у вигляді моделі багатошарового персептрону; − спроектувати мікросервісну архітектуру для системи аналізу даних; − проаналізувати та обрати технології для реалізації клієнтської та серверної частин; − проаналізувати та обрати систему управління базами даних; − провести тестування системи для перевірки функціональності, надійності та якості програмного продукту. Об’єкт дослідження. Процес аналізу даних та навчання нейронних мереж на основі мікросервісної архітектури. Предмет дослідження. Методи та програмне забезпечення аналізу даних та навчання нейронних мереж з використанням мікросервісної архітектури. Методи дослідження. Для виконання поставлених задач були використані наступні методи: розробка мікросервісної архітектури, експериментальне моделювання, методи кластерного аналізу, порівняльний аналіз, використання багатошарового персептрону.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи машинного навчання та інформаційні технології для оцінювання біологічного віку людини
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Рудик, Володимир Іванович; Полягушко, Любов Григорівна
  Дипломна робота розглядає методи машинного навчання та інформаційні технології для оцінки біологічного віку. У ній детально описані актуальність та проблематика предметної області, аналіз існуючих рішень, обґрунтування обраних для розробки технологій та послідовна розробка програмного забезпечення згідно з поставленим завданням. Окремо описано процес аналізу та обробки обраного набору даних та отримані результати. Одним з пунктів аналізу даних виділено вибір набору біомаркерів, на підставі яких буде визначатися біологічний вік. Детально розглянуто розроблені нейронні мережі, які натреновано визначати біологічний вік чоловіків та жінок. Також їх було протестовано, а результати занесено у таблиці та зображено на графіках. Розроблений програмний застосунок має окремий модуль серверного додатку, який реалізує логіку визначення біологічного віку та працює з розробленими нейронними мережами, а також модуль користувацького інтерфейсу, який складається з однієї сторінки на які розміщено набір полів (відповідно до обраних біомаркерів) та кнопок. Після введення значень усіх біомаркерів у поля кнопка «Розрахувати» стає активною, а після натискання на неї знизу буде виведено обчислений біологічний вік. Розроблений програмний застосунок призначений для використання медиками, науковцями та дослідниками, що вивчають тему біологічного віку людини, а також звичайними людьми, яким цікаво дізнатися свій біологічний вік.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи аналізу для автоматизації управління та підбору персоналу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Проботюк, Дарина Андріївна; Залевська, Ольга Валеріївна
  Актуальність теми. Сучасні умови бізнесу вимагають від HR-менеджерів та керівників високого рівня ефективності в управлінні персоналом для досягнення успіху та конкурентоспроможності. Зростання конкуренції та динаміка змін в бізнес-середовищі роблять актуальним впровадження сучасних технологій та аналітики для оптимізації управлінських процесів. Мета роботи - створення комплексної системи для автоматизації підбору, управління та аналізу персоналу в організації. Проект націлений на розробку програмного забезпечення, яке надасть HR-менеджерам потужний інструментарій для вдосконалення усіх аспектів управління персоналом. Завдання дослідження: – провести аналіз існуючих систем для управління персоналом; – розробити модуль для додавання/редагування/видалення кандидатів та співробітників; – реалізувати механізм для пошуку та фільтрації кандидатів і співробітників за визначеними критеріями; – створити систему для розділення кандидатів на категорії; – розробити модуль аналізу кандидатів та співробітників за ключовими метриками; – підключити API до frontend частини системи. Об’єкт дослідження – процеси управління персоналом в організації. Предмет дослідження – системи управління та керування персоналом, методи їх аналізу. Основною практичною цінністю даної роботи є можливість покращення процесів управління персоналом в організації, підвищення швидкості та точності прийняття рішень в компанії. Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи проходили апробацію в рамках «І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, яка присвячена 125-й річниці КПІ ім. Ігоря Сікорського “Сучасні аспекти інженерії програмного забезпечення”», тези доповіді опубліковані у збірнику тез конференції. Дисертація складається з вступу, п’яти розділів та висновків. Повний обсяг дисертації складає 82 сторінок, в тому числі 80 сторінка основного тексту, 19 таблиць, 34 рисунків, 2 сторінки списку використаних джерел у кількості 20 найменувань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Візуалізація стану нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Дмитрик, Ольга Володимирівна; Шушура, Олексій Миколайович
  Метою роботи була розробка програмного забезпечення для візуалізації інформації про стан НБК ЧАЕС. Візуалізація допомагає оперативно виявляти та вирішувати будь-які проблеми, зберігаючи безпеку працівників та оточуючого середовища. Крім того, вона служить інструментом для моніторингу рівня радіації, забезпечуючи контроль за безпекою не лише на території об'єкту, а й в його навколишньому середовищі. Загалом, візуалізація є важливим інструментом для забезпечення безпеки, ефективного контролю та сприяння підтримці та розвитку нових заходів для поліпшення безпеки на Чорнобильській АЕС. Робота повністю відповідає виданому завданню та має важливе практичне значення. Дисертація має чітку логічну структуру і включає всі необхідні розділи, від теоретичного обґрунтування до практичної реалізації. В результаті виконання роботи було створено програмний продукт, який включає веб-інтерфейс для введення, завантаження та редагування стану НБК ЧАЕС. Загальний обсяг роботи: кількість сторінок 83, кількість рисунків 25, кількість таблиць 27, кількість джерел 19, кількість додатків 1.
 • ДокументВідкритий доступ
  Класифікація контенту фінансових новин на основі машинного навчання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Алі-Шах, Імран Гохарович; Шаповалова, Світлана Ігорівна
  Магістерська дисертація складається зі: вступу; 5 розділів (“Аналіз існуючих рішень”, “Інструменти для розробки моделей машинного навчання”, “Побудова моделей класифікації”, “Обчислювальні експерименти” і “Розробка стартап-проекту”), висновків до кожного з цих розділів; загальних висновків; списку використаних джерел, який налічує 31 джерела; 22 рисунки; 23 таблиць та додатка. Загальний обсяг роботи 119 сторінок. Актуальність теми дослідження. У сучасному швидкоплинному світі фінансів, здатність швидко і точно аналізувати статті і новини має першочергове значення. Фінансові новини містять цінну інформацію, яка може суттєво впливати на ринки, впливати на торгові рішення та формувати настрої інвесторів. Однак величезний обсяг і складність фінансових даних роблять аналіз вручну непрактичним. Машинне навчання, як підмножина штучного інтелекту, дозволяє комп'ютерам вчитися на основі даних, виявляти закономірності та приймати рішення без явного програмування. У сфері класифікації фінансових новин вищезазначені алгоритми можна навчити класифікувати контент новин за попередньо визначеними настроями або темами, надаючи своєчасну інформацію та допомагаючи в процесах прийняття рішень.
 • ДокументВідкритий доступ
  Моделювання параметрів системи намагнічування магнітотвердих матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Бондарчук, Олександр Олександрович; Крячок, Олександр Степанович
  Актуальність теми дослідження. Магнітні матеріали у сучасному світі відіграють визначальну роль у багатьох галузях науки та техніки. Вони застосовуються в електроніці, виробництві потужних магнітів для медичних пристроїв, створенні ефективних систем зберігання енергії, розширенні можливостей магнітної терапії та навіть у транспортних засобах майбутнього, які використовують магнітні полярності для руху. Вивчення їхніх магнітних властивостей та можливість моделювання систем намагнічування має важливе значення для оптимізації дизайну та виробництва пристроїв і технологій. Метою дослідження є розробка програмного забезпечення, що дозволятиме користувачу зручно та швидко моделювати систему намагнічування магнітотвердих матеріалів. Завдання дослідження: - Провести аналіз існуючих платформ для моделювання магнітного поля. - Запропонувати створити власний інструмент. - Розробити власний інструмент. - Провести чисельні експерименти з моделювання напруженості магнітного поля. Об’єкт дослідження – комп’ютерні-інформаційні системи та методи намагнічування магнітотвердих матеріалів. Предмет дослідження – параметри системи намагнічування магнітотвердих матеріалів. Практична цінність отриманих в роботі результатів може бути корисною для широкого кола користувачів, включаючи: - Студентів та викладачів університетів та коледжів. - Інженерів, що працюють у сферах електроніки та виробництва пристроїв. - Підприємства, що працюють з магнітними матеріалами. - Дослідників магнітних полів. Апробація результатів дисертації. Основні положення даної роботи були викладені на: XX Міжнародній науковій та практичній конференції молодих вчених і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики». м. Київ, 25–28 квіт. 2023 р. Дисертація складається зі вступу, шістьох розділів та висновків. Повний обсяг дисертації складає 89 сторінок, 14 таблиць, 51 рисунок та 3 сторінки списку використаних джерел у кількості 29 найменувань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Визначення відновлюваних джерел енергії для забезпечення заданої території
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Демченко, Олександр Едуардович; Сегеда, Ірина Василівна
  Дисертація складається з вступу, шести розділів та висновків. Повний обсяг дисертації складає 134 сторінки, в тому числі 120 сторінок основного тексту, 28 таблиць, 29 рисунків, 3 сторінки списку використаних джерел у кількості 24 найменувань. Метою роботи є створення програмної системи для визначення найбільш оптимальних відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) для певної території, що враховує невизначеність у виборі ВДЕ. Відповідно до поставленої мети були сформовані наступні завдання дослідження: – провести аналіз існуючих систем, визначити їх переваги і недоліки; – провести аналіз методів і алгоритмів вирішення задач в умовах невизначеності; – звести задачу до багатокритеріальної задачі вибору відновлюваних джерел енергії; – реалізувати алгоритми для визначення відновлюваного джерела енергії; – розробити легку в розгортанні і масштабуванні систему.
 • ДокументВідкритий доступ
  Моделювання і прогнозування рівня енергетичної незалежності України на основі теорії нечіткої логіки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Чорний, Олександр Олександрович; Караєва, Наталія Веніамінівна
  Магістерська дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновку, переліку посилань з 40 найменування, 2 додатків, і містить 38 рисунків, 40 таблиць. Повний обсяг магістерської дисертації складає 123 сторінок, з яких перелік посилань займає 4 сторінки, додатки – 13 сторінок. Актуальність теми. Забезпечення енергетичної безпеки і незалежності будь-якої країни є важливою передумовою досягнення Цілей сталого розвитку, визначених ООН. Україна, перебуваючи в складних геополітичних умовах, часто зустрічається з викликами різної складності щодо безпеки енергетичної сфери країни. Моделювання і прогнозування рівня енергетичної незалежності може допомогти розробляти стратегії для забезпечення стійкості та надійності енергетичної системи в умовах геополітичної нестабільності. Застосування теорії нечіткої логіки надає можливість покращити точність прогнозів, шляхом врахування невизначеності та нелінійності у взаємодії різних факторів впливу на енергетичний сектор країни – це є важливим для забезпечення ефективного прийняття рішень. Такий підхід стає ключовим у контексті росту важливості відновлюваних джерел енергії та зменшення залежності від імпортованих енергетичних ресурсів. Мета дослідження полягає у виборі методичних підходів для моделювання та прогнозування рівня енергетичної незалежності на основі теорії нечіткої логіки та розробці відповідного програмного забезпечення. Для досягнення поставленої задачі були сформульовані наступні завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру:  дослідити методичне забезпечення моделювання та прогнозування рівня енергетичної незалежності;  обґрунтувати доцільність використання теорії нечіткої логіки в задачах моделювання і прогнозування рівня енергетичної незалежності;  проаналізувати програмне забезпечення нечітких методів;  визначити вхідні параметри та сформулювати правила для бази знань математичної моделі.  спроектувати архітектуру системи та розробити програмну систему для моделювання та прогнозування рівня енергетичної незалежності України Об’єктом дослідження є комп’ютерні інформаційні системи і технології. Предметом дослідження є комп’ютерні інформаційні технології моделювання та прогнозування рівня енергетичної незалежності на основі теорії нечіткої логіки. Методи дослідження. Розв’язання поставлених задач виконувались з використанням наступних методів: – метод побудови трапецієподібної і трикутної функцій приналежності для етапу фазифікації. – min метод для етапу активізації; – max метод для етапу акумуляції; – розширений метод центру ваг для етапу дефазифікації. Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в розробці системи для моделювання і прогнозування рівня енергетичної незалежності України на основі теорії нечіткої логіки, яка спрощує процес надання необхідної інформації особам, які приймають управлінські рішення в умовах геополітичної нестабільності і ризиків. Апробація результатів дисертації Основні положення роботи доповідались і обговорювались на: 1. XX-й Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики». 2. VIII International Scientific and Practical Conference. Bordeaux, France.