Класифікація ішемічної хвороби серця через гармонійні моделі текстури зображення ехокардіографії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація за темою «Класифікація ішемічної хвороби серця через гармонійні моделі текстури зображення ехокардіографії» виконана студенткою кафедри біомедичної кібернетики Петруніною Оленою Олександрівною зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології в біології та медицині», та складається зі: вступу; 4 розділів («Аналіз предметної області», «Методи реконструкції зображень», «Моделювання текстури зображення», «Класифікація ішемічної хвороби серця»), розділу зі стартап проєкту, висновків до кожного з цих розділів; загальних висновків; списку використаних джерел, який налічує 99 джерела. Загальний обсяг роботи 105 сторінок. Обсяг роботи: 105 сторінок, 35 ілюстрацій, 40 джерел посилань. Актуальність теми. Ішемічна хвороба серця є доволі поширеною патологією в Україні, тому своєчасне виявлення даного захворювання є надважливою задачею. Мета дослідження. Аналіз та обробка потоків відеоданих ехоКГ. Об’єкт дослідження. Алгоритми реконструкції зображень. Предмет дослідження. Використання алгоритмів реконструкції зображень для розпізнавання ішемічної хвороби серця. Методи дослідження. КОМБІ-ГА (суміш комбінаційного методу групового урахування аргументів і генетичного алгоритму). Інструменти дослідження. Python, Anaconda, Jupyter Notebook.

Опис

Ключові слова

діагностика серця, електрокардіографія, обробка даних, машинне навчання, Python

Бібліографічний опис

Петруніна, О. О. Класифікація ішемічної хвороби серця через гармонійні моделі текстури зображення ехокардіографії : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Петруніна Олена Олександрівна. – Київ, 2021. – 104 с.

DOI