Лінія з виробництва цегли з модернізацією бігунів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Мета дисертації – модернізація котка бігунів для лінії з виробництва цегли. Записка містить опис технологічного процесу, вибір типів бігунів і їх місце в технологічній схемі, технічну характеристику апаратів, обгрунтування вибору конструкції апаратів, що проектується і принцип дії їх основних складальних одиниць та деталей, порівнянна основних показників розробленої конструкції апаратів. Виконано модернізацію апарату з котками та математичне моделювання запропонованої модернізації. Розрахунки на міцність виконані з допомогою системи ANSYS. Наведено заходи, щодо охорони праці, рекомендації з монтажу та експлуатації. Проведено модернізацію установки та визначено очікувані техніко – економічні показники від впровадження модернізації. Проведено модернізації, збільшилась годинна продуктивність, річна продуктивність виходу кінцевого продукту. Зазначена модернізація може бути рекомендована для впровадження у виробництво. Визначено рівень стандартизації та уніфікації. Розроблено автоматичну схему керування процессом.

Опис

Ключові слова

млин, коток, чаша, перфороване дно, валки, цегла, mill, roller, bowl, perforated bottom, rolls, brick

Бібліографічний опис

Кліменчук, Д. О. Лінія з виробництва цегли з модернізацією бігунів : магістерська дис. : 133 Галузеве машинобудування / Кліменчук Дмитро Олексійович. – Київ, 2024. – 124 с.

DOI