Нові склоподібні матеріали і методи їх синтезу. Хімія склоподібних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник «Нові склоподібні матеріали і методи їх синтезу. Хімія склоподібних матеріалів» містить теоретичний матеріал, питання для самоконтролю та список рекомендованої літератури. Посібник рекомендований студентам, які проходять підготовку за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів», за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія». У посібнику розглянуті особливості хімії склоподібних матеріалів: особливості будови та властивості силікатних, боратних, фосфотних стекол, а також галогенідних та халькогенатних стекол. Велика увага у роботі приділена компонентам стекол особливої функціональності. Також посібник містить контрольні запитання після кожної теми теоретичного матеріалу. Навчальний посібник також може бути корисний для фахівців та інженерно-технічних працівників підприємств з виробництва скла та кераміки.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Нові склоподібні матеріали і методи їх синтезу. Хімія склоподібних матеріалів [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освіт. програмою «Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів» спец. 161 Хімічні технології та інженерія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. М. Племянніков, Н. В. Жданюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,14 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. – 79 с. – Назва з екрана.

DOI