Применение алгоритмов быстрого преобразования Фурье и дискретного преобразования Фурье для обнаружения, локализации и оценки искажения синусоидальности кривых тока и напряжения

Анотація

Опис

Ключові слова

качество электроэнергии, гармоники, коэффициент гармоник, источник искажения, быстрое преобразование Фурье, дискретное преобразование Фурье, якість електроенергії, гармоніки, коефіцієнт гармонік, джерело спотворення, швидке перетворення Фур'є, дискретне перетворення Фур'є, power quality, harmonics, total harmonic distortion, distortion source, Fast Fourier Transform, Discrete Fourier Transform

Бібліографічний опис

Волошко А. В. Применение алгоритмов быстрого преобразования Фурье и дискретного преобразования Фурье для обнаружения, локализации и оценки искажения синусоидальности кривых тока и напряжения / А. В. Волошко, Д. В. Филянин // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2017. – № 3 (49). – С. 124–131. – Бібліогр.: 17 назв.