Аналіз даних з використанням мікросервісної архітектури для навчання нейронних мереж

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація на тему «Аналіз даних з використанням мікросервісної архітектури для навчання нейронних мереж». Дисертація містить 90с. тексту, 18 рисунків, 29 таблиць, 20 джерел та 1 додаток. Актуальність теми. У сучасному інформаційному суспільстві, що стрімко розвивається, обробка та аналіз даних стають ключовими аспектами для прийняття обґрунтованих рішень в різних сферах. Сфера машинного навчання і нейронних мереж, як одна з її складових, стає основою для створення інтелектуальних систем, здатних вчитися та адаптуватися до змін в оточенні. Застосування мікросервісної архітектури для навчання нейронних мереж може покращити швидкість та точність моделей, зробивши їх ефективнішими у реальному часі. Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи є розробка програмного забезпечення для аналізу та прогнозування даних з використанням мікросервісної архітектури для навчання нейронних мереж. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: − дослідити методи навчання нейронних мереж для проведення аналізу та прогнозування даних; − реалізувати навчання нейронної мережі у вигляді моделі багатошарового персептрону; − спроектувати мікросервісну архітектуру для системи аналізу даних; − проаналізувати та обрати технології для реалізації клієнтської та серверної частин; − проаналізувати та обрати систему управління базами даних; − провести тестування системи для перевірки функціональності, надійності та якості програмного продукту. Об’єкт дослідження. Процес аналізу даних та навчання нейронних мереж на основі мікросервісної архітектури. Предмет дослідження. Методи та програмне забезпечення аналізу даних та навчання нейронних мереж з використанням мікросервісної архітектури. Методи дослідження. Для виконання поставлених задач були використані наступні методи: розробка мікросервісної архітектури, експериментальне моделювання, методи кластерного аналізу, порівняльний аналіз, використання багатошарового персептрону.

Опис

Ключові слова

Мікросервісна архітектура, нейронні мережі, глибоке навчання, аналіз даних, Microservice architecture, neural networks, deep learning, data analysis

Бібліографічний опис

Савчук, А. І. Аналіз даних з використанням мікросервісної архітектури для навчання нейронних мереж : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Савчук Анна Іванівна. – Київ, 2023. – 90 с.

DOI