Інформаційна технологія інтелектуального аналізу даних для автоматизації тестування

Ескіз недоступний

Дата

2019-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

інформаційна система, система тестування, алгоритми побудови варіантів тесту, алгоритми ефективного проходу графом, метод монте карло, тестування студентів, алгоритми тестування, information system, testing system, algorithm for constructing variants of the test, algorithm for effective passing through the graph, monte carlo method, testing students, testing algorithms

Бібліографічний опис

Блощаневич, К. О. Інформаційна технологія інтелектуального аналізу даних для автоматизації тестування : магістерська дис. : 122 Комп'ютерні науки / Блощаневич Катерина Олександрівна. – Київ, 2019. – 84 с.

DOI