Класифікація стану судинної системи за графоелементами пульсової хвилі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

пульсограма, сосудиста система, аналіз пульсу

Бібліографічний опис

Рибін, О. І. Класифікація стану судинної системи за графоелементами пульсової хвилі / О. І. Рибін, Ю. Х. Ніжебецька, Н. C. Пляцко // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2008. – № 36. – С. 104–107. – Бібліогр.: 1 назва.

DOI