Англійська мова загальнотехнічного спрямування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Англійська мова загальнотехнічного спрямування [Електроний ресурс] : практикум для студентів 2 курсу факультету електроенерготехніки та автоматики / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. М. Ахмад, Т. Л. Коршук. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,31 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 163 с. – Назва з екрана. [додатки: презентації].

DOI