Удосконалення стрілового крана для аварійно-відновлювальних робіт

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дипломний проект містить: 78 сторінок, 6 таблиць, 32 рисунка, 16 джерел Об’єкт проектування: стріловий кран вантажопідйомністю 100 т для аварійно-відновлювальних робіт. В дипломному проекті зроблено опис призначення та області застосування крана; визначено лінійні та вагові параметри крана; виконано розрахунок і побудова висотних і вантажних характеристик крана; розраховано об'ємний гідропривід; виконано розрахунок вантажної лебідки; проведено розрахунок стійкості крана; розраховано механізм телескопування стріли. В інноваційній частині дипломного проекту розглянуті питання удосконалення гальма механізму повороту крана та модернізації стріли. Також у дипломному проекті розроблено технологічний процес обробки деталі стакан для редуктора стрілового крана; розглянуті норми та заходи з охорони праці під час експлуатації крана.

Опис

Ключові слова

кран стріловий, логістична ділянка, вантажна лебідка, механізм телескопування стріли, вантажопідйомність, технологія виготовлення деталі, охорона праці, jib crane, logistics section, cargo winch, boom telescoping mechanism, load capacity, part manufacturing technology, labor protection

Бібліографічний опис

Топольницький, Є. В. Удосконалення стрілового крана для аварійно-відновлювальних робіт : дипломний проєкт ... бакалавра : 131 Прикладна механіка / Топольницький Єгор Вікторович. – Київ, 2023. – 79 с.

DOI