Бакалаврські роботи (ПГМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 115
 • ДокументВідкритий доступ
  Реінжиніринг системи демпфірування залізничного потягу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Поваров, Євгеній Валерійович; Ночніченко, Ігор Вікторович
  У дипломному проекті бакалавра проектується керований гідравлічний амортизатор із можливістю робити зміни в характеристиках амортизатора в залежності від температури робочої рідини та прискорення потяга шляхом використання магнітореологічної рідини та керованого дроселя з кроковим двигуном. В ході проекту було розглянуто існуючі моделі залізничних демпферів, проведено необхідні розрахунки для проектування демпфера, вивчено вплив температури на в’язкість робочої рідини та розроблена блок-схема системи керування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка гідравлічного автомобільного підйомника
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Семенюк, Софія Вадимівна; Левченко, Олег Васильович
  Дипломний проєкт присвячений розробці гідравлічного автомобільного підйомника та складається з чотирьох розділів. Пояснювальна записка має 65 сторінки друкованого тексту, а також в ній представлено 48 рисунків, 6 таблиць та 4 листи формату А1. Метою даного проєкту є розробка гідравлічного автомобільного підйомника. При написанні бакалаврської роботи проведено аналіз існуючих конструкцій підйомників, які використовуються на станціях технічного обслуговування легкових автомобілей. Зроблено підбір гідравлічного, проведено гідравлічний розрахунок. У першому розділі розглянуто основні види конструкцій підйомного обладнання для СТО загалом, проаналізовано їх переваги та проблематику у порівнянні з іншими видами такого обладнання. У другому розділі використавши початкові дані проведено розрахунок гідроциліндра та іншої гідроапаратури з наступним підбором. У розділі «Технології машинобудування» покроково сплановано технологічний процес виготовлення та обробки штоку гідроциліндра. У розділі «Охорона праці» зазначено вимоги до робочого місця, а саме до електричної та пожежної безпеки, освітлення, характеристик та мікроклімату приміщення, де було здійснення проектування підйомного столу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електрогідравлічний позиціонуючий демпфер модульного типу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Пасічник, Василь Іванович; Бєліков, Костянтин Олександрович
  Дипломний проєкт на тему «Електрогідравлічний позиціонуючий демпфер модульного типу» присвячений розробці демфера модульного типу з можливістю відновлення та/або встановлення штока демпфера в певне положення із можливістю регулювання швидкості переміщення об’єкту який демпфується. В процесі розробки була запропонована гідравлічна схема, яка дозволяє реалізувати зазначені вище властивості демпфера. Також розроблена пневматична схема для забезпечення автоновного функціонування модуля впродовж деякого часу без підзарядки. Також була розроблена конструкція гідравлічного циліндру демпфера зі встановленим керованим дроселем в поршневому вузлі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Ультразвукове кавітаційне очищення рідин
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Погорелов, Ігор Олексійович; Семінська, Наталія Валеріївна
  Дипломна робота присвячена розробці приладу для підвищення ефективності роботи гідросистеми, за рахунок використання ультразвукової кавітації. Метою роботи є дослідження впливу ультразвукової кавітації на частки в рідині та розробка установки, яка здатна ефективно очищувати робочу рідину гідравлічних систем. Проведено аналіз застосування явища ультразвукової кавітації та існуючих досліджень. Після розробки концепції за допомогою програмного забезпечення прийнято необхідні форми та конструктивні параметри приладу. Проведено розрахунок та побудову гідравлічної системи. Здійснено підбір та розрахунок елементів системи. Ця дипломна робота робить внесок в методи очищення рідин та може бути використана для зниження забрудненості гідросистеми.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація гідравлічної станції для підняття трюмних люків на несамохідних стальних баржах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Чуріков, Родіон Кирилович; Семінська, Наталія Валеріївна
  Дана дипломна робота присвячена модернізації гідравлічної системи підйому трюмних люків на несамохідних баржах. Для розробки власної системи було вивчено існуючі рішення різних типів і виробників подібних гідравлічних систем. На основі цього було сформовано технічне завдання для проектування системи. Перед складанням принципової гідравлічної схеми було обґрунтовано використання конкретних гідравлічних пристроїв. Також проведено розрахунки параметрів гідроциліндрів. Були здійснені розрахунки гідравлічних втрат та підбір обладнання. Також була розроблена технологія виготовлення поршня гідроциліндра, а також розглянуто питання безпеки праці при роботі з такою системою.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація козлового магнітного крана для перевантаження феромагнітних матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шеховцов, Андрій Дмитрович; Нєженцев, Олексій Борисович
  Об'єкт проектування – кран козловий магнітний вантажопідйомністю 20 тон. Мета проекту – спроектувати козловий магнітний кран вантажопідйомністю 20 тон та модернізувати його шляхом розробки механізму повороту платформи візка. Виконано розрахунки механізмів підйому, пересування візка, механізму пересування крана. Інноваційна частина проєкту присвячена розробці механізму повороту платформи візка. В технологічній частині проєкту проведено обробка кришки для редуктора козлового крану. У розділі охорона праці були розглянуті норми та заходи з охорони праці під час експлуатації крана, а також розроблена ергономічна кабіна керування краном. В графічній частині проекту виконано: п’ять складальних креслень основних механізмів та вузлів козлового крана, лист з технології обробки кришки редуктора, лист логістичної ділянки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Удосконалення стрілового крана для аварійно-відновлювальних робіт
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Топольницький, Єгор Вікторович; Нєженцев, Олексій Борисович
  Дипломний проект містить: 78 сторінок, 6 таблиць, 32 рисунка, 16 джерел Об’єкт проектування: стріловий кран вантажопідйомністю 100 т для аварійно-відновлювальних робіт. В дипломному проекті зроблено опис призначення та області застосування крана; визначено лінійні та вагові параметри крана; виконано розрахунок і побудова висотних і вантажних характеристик крана; розраховано об'ємний гідропривід; виконано розрахунок вантажної лебідки; проведено розрахунок стійкості крана; розраховано механізм телескопування стріли. В інноваційній частині дипломного проекту розглянуті питання удосконалення гальма механізму повороту крана та модернізації стріли. Також у дипломному проекті розроблено технологічний процес обробки деталі стакан для редуктора стрілового крана; розглянуті норми та заходи з охорони праці під час експлуатації крана.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація мостового крана для розливання сталі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Коломієць, Богдан Ігорович; Нєженцев, Олексій Борисович
  Пояснювальна записка: 79 стор., 24 рис., 9 табл., 23 джерела, 1 додаток Об’єкт проектування: кран мостовий розливальний вантажопідйо-мністю 100+20 т. Мета проєкту - спроектувати мостовий кран для розливання стали; ви-конати удосконалення гальм механізму пересування візка. У бакалаврському дипломному проєкті виконані розрахунки механізму головного підйому (100 т) та механізму пересування вантажного візка (100 т). Проведено удосконалення гальм механізму пересування вантажного візка шляхом встановлення еластичного елементу між фрикційною накладкою га-льмової колодки і її основою. Розділ з технології обробки деталі присвячений технології виготовлен-ня кришки редуктора механізму пересування крана. Технологічне проекту-вання виробництва деталей включає в себе аналіз та вибір оптимального способу виробництва, визначення послідовності та типу операцій обробки, вибір необхідного інструменту, а також оцінку трудомісткості та вартості обраного технологічного процесу з метою забезпечення економічності. У розділі з охорони праці розглянуті питання про заходи, що забезпе-чують охорону праці на виробництві при застосуванні вантажопідйомного крана.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування стрічково-шліфувальної машини
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Савченко, Дмитро Миколайович; Коваль, Олексій Дмитрович
  Розглянуто сучасні стрічково-шліфувальні машини. Проаналізовано переваги та недоліки стрічково-шліфувальних машин. Розраховано необхідні параметри шківів та стрічки, параметрів гідромотора, шестірні та вал-шестірні. Проведено розрахунок шестірні та вал-шестірні на витривалість, згідно обраного матеріалу. Побудовано профілі шестірень методом евольвентного зачеплення. Розраховано втрати у гідросистемі, за допомогою каталогів та відповідних формул. Розроблено маршрутний лист технологічних операцій виготовлення шестірні. Проведено огляд приміщення, у якому буде встановлена машина з боку охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка клієнт-серверного наглядового контролю та збору даних для гідравлічної системи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Слижук, Владислав Володимирович; Ночніченко, Ігор Вікторович
  Дипломний проект виконано на тему «Розробка клієнт-серверного наглядового контролю та збору даних для гідравлічної системи». Результатом виконання кваліфікаційної роботи є розроблене комплексне рішення від механічної частини до індустріальних інтернет речей. При розробці IIoT рішення було використано такі технології як CODESYS, OPC UA та Django. Всі задачі, що були поставлені на початку роботи, були виконані. Ці задачі включають в себе: - Розробка електрогідравлічної системи; - Розробка програми для IoT шлюза; - Розробка серверної частини, наглядовий контроль та збір даних на серверній частині.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лабораторний стенд для дослідження лінійного електроприводу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Сливка, Микола Миколайович; Зілінський, Андрій Іванович
  Бакалаврська дипломна робота на тему: “Лабораторний стенд для дослідження лінійного електро приводу”, яка складається з чотирьох розділів. Мета даної роботи полягає в розробці стенду, який дозволить ознайомитися з принципом роботи електро актуаторів, налаштування синхронної їх роботи, можливість порівняння гідравлічного проводу з електричним Перший розділ відведений на аналіз сучасних застосувань лінійних електро приводів, їх видів, сфери застосування та можливість визначити актуальність даного продукту в сучасних технологічних рішеннях. Другий розділ дипломної роботи складається з розробки стенду та розрахунку гідроприводу на основі лінійного актуатора, розробки гідравлічної та електричної схеми принципової , проведення необхідних гідравлічних розрахунків для неї, які дали можливість підібрати необхідне обладнання по аналогічних даним лінійного актуатора. Також, слід зазначити, що третій на четвертий розділ розроблені на основі даних другого розділу. Дана робота містить 6 таблиць, 32 зображення та 28 літературних джерел.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лабораторний стенд дослідження лопаткових насосів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Полуда, Михайло Вікторович; Костюк, Дмитро Вікторович
  Для забезпечення навчального процесу сучасного вищого освітнього закладу потрібна не тільки якісна теоретична база, а й практична лабораторна. За період навчання по бакалаврській програмі ми були належним чином забезпечені методичною літературою та безпосередньо допомогою кваліфікованих спеціалістів та викладачів. Нажаль, через дистанційний режим навчання ми мали лише обмежений доступ до матеріальної частини та лабораторних досліджень на лабораторних стендах та насосах, які вивчали в ході дослідження гідравлічних систем. Тим не менш, майбутні студенти повинні мати доступ до якісних лабораторних стендів для напрацювання практичних навичок та закріплення вивченої теорії. Якщо розглядати ринкові варіанти, то в цьому випадку ми стикаємось з економічними проблемами, а саме з доволі високою ціною існуючого лабораторного обладнання, а зважаючи на складне економічне становище країни та обмеженість бюджету, доцільно приділити час на створення власного аналогу ринкових варіантів наукових лабораторних стендів. З цією метою я розпочав роботу над даною темою дипломного проекту, що на мою думку є доречним та актуальним, а також може посприяти розширенню матеріальної та дослідної бази університету. Я провів аналіз інженерно-дослідницького сегменту ринку та на основі пройденої програми навчання розробив багатоцільовий лабораторний стенд для дослідження роботи та основних характеристик лопаткових насосів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система розливу і пакування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шилов, Тимофій Сергійович; Муращенко, Альона Миколаївна
  У цьому проекті розроблено і прораховано автоматизовану систему розливу і пакування пляшок об’ємом до 2 літрів. При розрахунках враховані найбільш проблемні моменти роботи системи і модернізовані етапи виробництва. В будь якій сфері, в якій використовується мала тара під рідину, важливий не тільки сам продукт, а й те, як він упакований і в якому вигляді потрапляє до споживача. На сьогоднішній день існує багато різновидів таких систем. Моя мета в цьому проєкті – зробити компактну, ефективну систему розливу й пакування, що підійде не тільки для великих заводів, але й для малого і середнього виробництва. Основною задачею в проекті буде об’єднання і модернізація вже існуючих конструкцій в одну стандартизовану систему, з урахування різних форм-факторів: ціна, якість, багатозадачність. Відповідно, задачами проєкту також є розробка електрогідравлічної схеми, розрахункова частина, проєктування циліндру, технологія виготовлення деталей та частина роботи, що присвячена охороні праці. В цій роботі буде проведено аналіз існуючих систем, виявлені недоліки та запропоновані варіанти вирішення цих недоліків та модернізація системи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модернізація екзоскелету промислового типу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Трущельов, Максим Михайлович; Галецький, Олександр Сергійович
  У цьому проекті розроблено екзоскелет для правої руки, а саме модернізація пасивного екзоскелету для верхніх кінцівок за допомогою електроприводу. Об'єктом дослідження є екзоскелети, зовнішні механічні структури, які прикріплюються до тіла людини і допомагають підвищити фізичні можливості операторів у промислових процесах. Вони використовуються для покращення мобільності, збільшення сили, поліпшення ефективності та зменшення втоми під час виконання важких фізичних завдань. Роль екзоскелетів у промислових процесах важлива з кількох причин. По-перше, вони можуть допомогти знизити ризик виникнення травм та працездатність пов'язаних з ними втрат. Деякі промислові процеси вимагають підняття тяжких навантажень або повторюваних рухів, що може призводити до надмірної втоми та пошкодження м'язів та суглобів. Екзоскелети здатні забезпечити підтримку та допомогу в цих завданнях, зменшуючи ризик травм та втоми. По-друге, екзоскелети можуть покращити продуктивність та ефективність промислових процесів. Вони забезпечують підтримку та підсилюють фізичні можливості оператора, дозволяючи їм ефективніше виконувати завдання. Це може привести до збільшення швидкості та точності виконання рухів, а також до зниження часу на виконання рутинних завдань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Пневмогідравлічна система для автоматичного запресування і зварювання штампованих автомобільних дисків
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06) Ситник, Іван Андрійович; Губарев, Олександр Павлович
  У цьому дипломному проекті розглянуто системи, в яких зварюють штамповані диски, а також гідроприводи, які запресовують центр в обід диску. Розроблено автоматизовану пневмогідравлічну систему з робочим тиском 10Мпа та пропорційним керуванням. Робота також містить креслення основного циліндру, технологію виготовлення поршня основного циліндру, гідравлічну та електричну схему і розглядає основні питання охорони праці при роботі з системою.
 • ДокументВідкритий доступ
  Стенд для випробування промислових вентиляторів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Піскова, Катерина Сергіївна; Левченко, Олег Васильович
  Метою проєкту є розробка стенду для вимірювання аеродинамічних властивостей промислових вентиляторів на прикладі ВЦУН 140х74-0,25-4. Для написання проєкту використовувались наступні методи: збір та аналіз наявної інформації, розрахунки за сучаними стандартами, розробка креслеників, консультації з інженерами, що працюють в даній сфері. Результатами проєкту є розробки принципової схеми та креслеників згаданого стенду, підбір обладнання, правила роботи з ним та загальний аналіз його роботи, що однак безперечно потребує подальших уточнень та досліджень. Ключові слова: вентилятор, випробування, аеродинамічні характеристики, стенд, витрата, сопло, повітропровід. Дипломний проєкт містить такі розділи: Аналіз методології випробування вентиляторів, Проектування стенду, Технологія машинобудування, Охорона праці, Загальні висновки. Робота містить 7 таблиць, 31 рисунок, 6 креслеників, 2 додатки і 1 презентацію.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лабораторний стенд для дослідження явища гідроудару
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Макогонюк, Владислав Вячеславович; Костюк, Дмитро Вікторович
  Дипломний проект присвячений розробці лабораторного стенду для вивчення явища гідроудару. Гідроудар - це доволі серйозне явище, що може виникати в гідравлічних системах і призводити до руйнування трубопроводу і гідравлічної апаратури, тому ознайомлення майбутніх інженерів-гідравліків з цим явищем і причиною його виникнення є важливою задачею для вищих навчальних закладів . Для цього найкраще використовувати лабораторний стенд, щоб студенти мали змогу ознайомитись з цим явищем не тільки в теорії, а й повивчати вплив гідроудару на гідравлічні системи на практиці. Даний проект містить ввідну частину , теоретичні відомості , аналіз існуючих конструкцій , розрахункову частину та розділ присвячений охороні праці. Основною ціллю дипломної роботи є аналіз існуючих конструкцій лабораторних стендів для вивчення гідроудару, їх переваг і недоліків, а також розробка нової конструкції стенду на основі проаналізованих даних .
 • ДокументВідкритий доступ
  Конвеєрні сортувальні лінії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Пальчак, Вікторія-Наталія Сергіївна; Муращенко, Альона Миколаївна
  Даний дипломний проєкт присвячений розгляду та вирішенню інженерних проєктів у сфері автоматизованих конвеєрних ліній. Автоматизація широко застосовується у різних лініях промисловості, які забезпечують заміну роботи людини, особливо доцільно де є важка праця. У роботі розглянуті різні типи автоматизованих конвеєрних ліній, їх сфери застосування, переваги і недоліки за видом роботи самої лінії (стрічкові, роликові і інші), а також їх складові (механічне обладнання, керуююче та виконавче). Все це представлено у першому розділі проєкту. В роботі представлено частину інженерного проєктування, а саме розрахунок стрічкового конвеєра, що висвітлено у розділі 2. Наведено послідовність розрахунку приводу, представлено розрахункові вирази та їх результат обчислення. Відповідно до проведених розрахунків зроблені проєктні креслення редуктора, технологічна частина виготовлення його складових, що увійшла до розділу 3. А також в роботі виконано розділ охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підйомно-транспортний модуль пасажирського автомобіля для людей з обмеженими можливостями
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Піпа, Віктор Володимирович; Бєліков, Костянтин Олександрович
  Дипломна робота "Підйомно-транспортний модуль пасажирського автомобіля для людей з обмеженими можливостями" присвячена розробці інноваційного рішення, спрямованого на полегшення транспортного доступу для людей з фізичними обмеженнями. Робота має на меті покращити мобільність та незалежність цієї категорії осіб, дозволяючи їм зручно та безпечно користуватися автомобілями. У рамках дослідження була розроблена концепція підйомнотранспортного модуля, що включає в себе інтегрований механізм підйому та спеціальну конструкцію для в'їзду та виїзду осіб з обмеженими можливостями. Модуль був проектуваний з урахуванням безпеки, комфорту та універсальності, забезпечуючи зручний доступ до автомобіля для різних видів інвалідних візків, мобільних скутерів та інших адаптивних пристроїв. У роботі проведено аналіз сучасних технологій та рішень, що використовуються для підйому та перевезення осіб з обмеженими можливостями, а також визначено основні вимоги та обмеження, що пов'язані з реалізацією даного модуля. Були враховані аспекти ергономіки, безпеки кріплення та стійкості пасажира під час руху. Результати дослідження та розробки підйомно-транспортного модуля пасажирського автомобіля для людей з обмеженими можливостями свідчать про його потенціал для поліпшення якості життя цієї категорії осіб. Робота може бути використана як основа для подальшого розвитку та впровадження подібних технологій у автомобільній промисловості з метою створення більш інклюзивного та доступного середовища для всіх.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гідрофікований ліфт вантажопід'ємністю 2,0 тон
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Васильченко, Олександр Олександрович; Губарев, Олександр Павлович
  У цьому дипломному проєкті розглянуто гідрофіковані підйомні механізми для житлових приміщень. Розроблено власний механізм з вантажопід’ємністю 20 кН з пропорційним керуванням основного гідродвигуна. Розроблено гідравлічні та електричні схеми підключення основних елементів. Розроблено програмне забезпечення для моделювання у середовищі CoDeSys, Також розраховано та спроєктовано основний циліндр, а саме односторонньої дії двоштоковий телескопічний. Робота містить відповідні креслення окремих деталей та складальне, а також принципові гідравлічні та електричні схеми; розглядає питання з охорони праці при експлуатації вантажопідіймальних машин.