Класифікація медичних зображень УЗД печінки за допомогою штучної нейронної мережі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми. З ростом застосування медичних зображень у клінічній практиці з'являється потреба у швидкій та точній класифікації зображень печінки за допомогою нейронних мереж. Це дозволить покращити діагностику та прийняття рішень щодо лікування. Мета і завдання роботи. Метою даної роботи є розробка та навчання штучної нейронної мережі для класифікації медичних зображень УЗД печінки з метою покращення діагностики хвороб печінки. Використані методи. Мова програмування Python, програмне середовище PyCharm, безкоштовні бібліотеки для аналізу даних та оптимізації коду NumPy, Pywavelets, Keras, OpenCV, TensortFlow

Опис

Ключові слова

Згорткові нейромережі, Вейвлетна обробка, УЗД зображення, патологія, класифікація, Pywavelets, Convolutional Neural Networks, Wavelet Processing, Ultrasound Images, Pathology, Classification

Бібліографічний опис

Акерман, Д. О. Класифікація медичних зображень УЗД печінки за допомогою штучної нейронної мережі : дипломна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютері науки / Акерман Дмитро Олегович. – Київ, 2023. – 72 с.

DOI