Система аналізу ризиків після консервативного лікування у пізньому післяопераційному періоді

Ескіз недоступний

Дата

2019-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

вроджені вади серця, багатокритеріальна оптимізація, метод групового урахування аргументів, метод аналізу ієрархій, генетичні алгоритми, congenital heart defects, multicriteria optimization problem, group method of data handling, analytic hierarchic process, genetic algorithms, врожденные пороки сердца, многокритериальная оптимизация, метод группового учета аргументов, метод анализа иерархий, генетические алгоритмы

Бібліографічний опис

Дидик, А. П. Система аналізу ризиків після консервативного лікування у пізньому післяопераційному періоді : дипломна робота ... бакалавра : 6.050101 Комп’ютерні науки / Дидик Анастасія Петрівна. – Київ, 2019. – 119 с.

DOI