Лінія для виробництва плитки з модернізацією преса

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

В магістерській роботі досліджуються принципи функціонування та будови гідравлічного пресу, що використовується в технологічній лінії для виробництва керамічних та інших видів плит. Основною проблемою базової конструкції гідравлічного пресу є обмежені можливості підвищення якості та швидкості виробництва через неякісну прес-форму та її кріплення. Для удосконалення конструкції прес-форми проведений аналіз літературних джерел та патентів, що дозволило запропонувати дві модифікації. Одна з модифікацій включає встановлення додаткових роликів для нижньої частини прес-форми траверси. За допомогою аналізу технічних параметрів та характеристик роботи пресу, було проведено параметричний розрахунок та розрахунок на міцність деталей та агрегатів цього пристрою за допомогою системи ANSYS. Результати розрахунків підтверджують ефективність та доцільність запропонованої модернізації. Дана робота є актуальною для промислових підприємств, які використовують гідравлічні преси у своїх технологічних процесах. Пропонуються конкретні технічні рішення для покращення якості та продуктивності прес-форми, що сприяє покращенню ефективності виробництва. Результати роботи дають внесок у вивчення принципів та можливостей гідравлічних пресів пропонуючи конкретні рекомендації для практичного застосування.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пилипенко, В. М. Лінія для виробництва плитки з модернізацією преса : магістерська дис. : 133 Галузеве машинобудування / Пилипенко Вадим Миколайович. – Київ, 2024. – 109 с.

DOI