Процеси фазоутворення в нанорозмірних шарах Ta/Ni при відпалі у вакуумі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

нанорозмірні плівкові композиції, дослідження, тантал, нікель, структурно-фазові перетворення, високі температури, аморфні фази, дифузія, термічне випаровування, Nano-Scaled Film Compositions, Studies, Tantalum, Nickel, Structu Ral-Phase Transitions, High Temperatures, Amorphic Phase, Diffusion, Thermal Evaporation

Бібліографічний опис

Шкамарда, М. В. Процеси фазоутворення в нанорозмірних шарах Ta/Ni при відпалі у вакуумі : магістерська дис. : 132 Матеріалознавство / Шкамарда Марія Василівна. – Київ, 2018. – 107 с.

DOI