Пристрій збору даних на базі ESP-32

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

мікроконтролер, ESP-32, Wi-Fi, Bluetooth, Mini-DIN, пристрій збору даних, датчик, microcontroller, data acquisition device, sensor

Бібліографічний опис

Хижняк, І. А. Пристрій збору даних на базі ESP-32 : дипломна робота … бакалавра : 153 Мікро- та наносистемна техніка / Хижняк Іван Анатолійович. – Київ, 2020. – 72 с.

DOI