Управління маркетинговою діяльністю підприємства в умовах цифровізації. Навчально-методичний комплекс дисципліни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

управління маркетингом, digital marketing, цифровізація, marketing management, діджитал маркетинг, digitalisation

Бібліографічний опис

Управління маркетинговою діяльністю підприємства в умовах цифровізації. Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 075 «Маркетинг», третій (доктор філософії) рівень вищої освіти / Н. Л. Писаренко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,92 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 63 с. – Назва з екрана.

DOI