Кольорове кодування даних перфузій магнітно-резонансної томографії

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми. Полягає в тому, що кольорове кодування даних ПМРТ відкриває нові можливості для покращення діагностики та моніторингу лікування нейрологічних захворювань. Воно допомагає лікарям отримувати більш детальну та зрозумілу інформацію про функціональний стан мозку пацієнта. Крім того, кольорове кодування може бути корисним інструментом для вивчення нових даних та дослідження міжзв'язків між різними областями мозку. Мета дослідження. Покращити візуалізацію та інтерпретацію результатів з використанням кольорового кодування даних ПМРТ, зокрема шляхом легкого розрізнення різних областей мозку, виявлення змін у кровопостачанні та сприяння більш точній діагностиці. Практичне значення одержаних результатів. Покращення візуального відображення для полегшення інтерпретації та діагностики, а також провадження рекомендацій щодо ефективності використання Lut-схем

Опис

Розроблену систему можливо впровадити в профільні медичні заклади, які займаються розробкою та аналізом візуалізації медичних зображень

Ключові слова

медичні зображення, Dicom-формат, кольорова візуалізація, сірошкальні перфузійні карти, метрики якості зображень, Lut-схеми, Lut diagrams, medical images, Dicom format, color visualization, grayscale perfusion maps, image quality metrics

Бібліографічний опис

Біжнюк, В. В. Кольорове кодування даних перфузійної магнітно-резонансної томографії : магістерська дис. : 122 Комп’ютері науки / Біжнюк Віталій Віталійович. – Київ, 2024. – 95 с.

DOI