Теорія автоматичного управління. Теорія лінійних систем автоматичного управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

системи автоматичного керування, частотні характеристики, передатні функції, стійкість системи

Бібліографічний опис

Теорія автоматичного управління. Теорія лінійних систем автоматичного управління. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / С. А. Мураховський, Д. О. Півторак ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,04 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 94 с. – Назва з екрана.

DOI