Formation Of Chemical-Oriented Competences In Scientific Technical Universities: Timeliness And Necessity

Ескіз недоступний

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Гнозіс

Анотація

Опис

Ключові слова

fundamental education, new standards of secondary and high education, natural science disciplines, chemical-oriented competenceof of engineers, фундаментальність в освіті, нові стандарти середньої та вищої освіти, природничо-наукові дисципліни, хіміко-орієнтовані компетенції спецалістів, фундаментальность в образовании, новые стандарты среднего и высшего образования, естественнонаучные дисциплины, химико-ориентированные компетенции инженеров

Бібліографічний опис

Pidgornyy, A. Formation Of Chemical-Oriented Competences In Scientific Technical Universities: Timeliness And Necessity / Andriy Pidgornyy, Tetiana Duda // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Київ : Гнозіс, 2019. – № 4. – Кн. 1. – Том I (83). – С. 256–269. – Бібліогр.: 12 назв.

DOI

Зібрання