Платформа закупівель товарів і послуг для суб'єктів господарювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 82 таблиці, 30 рисунків, 2 додатки та 25 джерел – загалом 93 сторінки. Дипломний проєкт присвячений створенню платформи закупівель товарів і послуг для суб’єктів господарювання, що не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі». Метою розробки є підвищення ефективності закупівельної діяльності суб’єктів господарювання, що не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі». Об’єкт дослідження: господарські відносини між суб’єктами господарювання щодо закупівель товарів і послуг. Предмет дослідження: платформа закупівель товарів і послуг для суб’єктів господарювання, що не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі». У першому розділі проведено аналіз предметної області, існуючих технологій та програмних продуктів, сформульовано вимоги до програмного забезпечення, визначено призначення та задачі розробки. У другому розділі виконано моделювання та аналіз програмного забезпечення, описано архітектуру, проведено конструювання програмного забезпечення, проаналізовано безпеку даних. У третьому розділі проаналізовано якість програмного забезпечення та описано процеси тестування. У четвертому розділі наведено розгортання та підтримку програмного забезпечення.

Опис

Ключові слова

суб’єкт господарювання, платформа закупівель товарів і послуг, SendGrid, ASP.NET Core, Angular, PostgreSQL, iText 7, NgRx, business entity, platform for the procurement of goods and services

Бібліографічний опис

Тарасов, Д. С. Платформа закупівель товарів і послуг для суб'єктів господарювання : дипломний проєкт ... бакалавра : 121 Інженерія програмного забезпечення / Тарасов Дмитро Сергійович. - Київ, 2023. - 215 с.

DOI