Бакалаврські роботи (ІПІ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено бакалаврські проєкти (роботи) на здобуття ступеня бакалавра.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 235
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмне забезпечення збору та аналізу даних про російських військовослужбовців, що беруть участь у війні проти України
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ткаченко, Вікторія Вікторівна; Олійник, Юрій Олександрович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 25 таблиць, 38 рисунків та 9 джерел – загалом 64 сторінки. Дипломний проєкт присвячений розробці програмного забезпечення збору даних про російських військовослужбовців, що беруть участь у війні проти України. Об'єкт дослідження: програмне забезпечення для збору та аналізу даних про російських військовослужбовців, що беруть участь у війні проти України. Предмет дослідження: процеси розроблення програмного забезпечення, що проводить пошук та аналіз даних, його впровадження і супроводження. Мета дипломного проєкту: збільшення ефективності пошуку та аналізу даних про російських військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України. У першому розділі проведено аналіз предметної області та вивчено існуючі аналоги програмного забезпечення. Були визначені функціональні та нефункціональні вимоги до застосунку. У другому розділі описана архітектура програмного продукту. Були наведені фреймворки та бібліотеки, які вважаються оптимальними для даного проєкту. Також надано детальний опис основних компонентів програми, опис вхідних та вихідних даних. Третій розділ присвячений методам тестування розробленого застосунку. Були наведені загальні описи етапів та процесів тестування, а також представлені результати проведених тестів. Четвертий розділ дипломного проєкту розглядає процес розгортання та експлуатації розробленого програмного забезпечення, а також питання підтримки та обслуговування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Подійно-орієнтована бібліотека для створення користувацьких інтерфейсів на основі власної мови розмітки. Мова розмітки для проектування користувацьких інтерфейсів.
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Прошин, Назарій Анатолійович; Головченко, Максим Миколайович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 83 таблиць, 4 рисунки та 1 джерело – загалом 89 сторінок. Дипломний проєкт присвячений розробці подійно-орієнтованої бібліотеки для створення користувацьких інтерфейсів на основі власної мови розмітки. Мета спрощення процесу інтеграції засобів розробки графічного інтерфейсу користувача у цільове програмне забезпечення, а також розширення можливостей налаштування контролерів при проєктуванні графічного інтерфейсу користувача за рахунок розробки подійно-орієнтованої бібліотеки, яка використовує зручну та інтуїтивно зрозумілу мову розмітки. У першому розділі проведено змістовний огляд та аналіз предметної області, а також проаналізовано уже наявні ІТ-проекти, що вирішують схожі задачі. Представлено діаграму варіантів використання, що містить в собі основні аспекти створення інтерфейсів за допомогою розроблених технологій. Також розроблено вимоги функціональні вимоги, і показано їх взаємозв’язок з варіантами використання у вигляді матриці трасування. У другому розділі описано моделювання та конструювання програмного забезпечення. Модель бізнес процесу використання розробленого програмного забезпечення представлено за допомогою BPMN діаграми. Наведено опис процесу створення застосунку з графічним інтерфейсом користувача з використанням бібліотеки та мови позмітки. Для реалізації бібліотеки було обрано монолітну архітектуру. Для деталізації архітектури програмного забезпечення наведено діаграми класів, описано призначення всіх сутностей. Також було описано алгоритми парсингу мови розмітки, створення та відображення віджетів на основі параметрів, а також процес обробки взаємодії з віджетами. У третьому розділі було проведено аналіз якості та тестування програмного забезпечення. За допомогою статичного аналізатора було проаналізовано код програмного забезпечення, отримано високу оцінку. У розділі також описані процеси тестування. Всі тести пройдені успішно, розроблена бібліотека відповідає всім функціональним та нефункціональним вимогам. У четвертому розділі описано впровадження програмного забезпечення. Вихідний код бібліотеки розміщення на платформі Github. Наведено інструкцію користувача для розгортання бібліотеки та приклад розробки користувацького інтерфейсу з її використанням.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмне забезпечення для моніторингу та прогнозування курсу валют
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Баранов, Андрій Володимирович; Стельмах, Олександр Петрович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з пʼятьох розділів, містить 34 таблиці, 36 рисунків та 22 джерел – загалом 75 сторінки. Дипломний проєкт присвячений розробці бота для валютного аналізу та прогнозування. Мета облегшити користувачу отримання інформації про ціни валют, криптовалют, акцій та цінних металів, а також прогноз ціни на майбутнє шляхом розробки телеграм бота зі зручним та простим інтерфейсом. Обʼєкт дослідження: процесс отримання інформації про валюти. Предмет дослідження: способи отримання інформації про різні валюти. У розділі «Аналіз вимог до програмного забезпечення» описані загальні положення, аналіз предметної області, аналіз існуючих технологій та успішних ІТ-проєктів, аналіз вимог до програмного забезпечення, постановка задачі. Розділ «Моделювання та конструювання програмного забезпечення» присвячений аналізу та моделюванню програмного забезпечення, опису архітектури, конструюванню програмного забезпечення та аналізу безпеки даних. У розділі «Аналіз якості та тестування програмного забезпечення» проведений аналіз якості ПЗ, описані процеси тестування та контрольний приклад. Останній розділ «Впровадження та супровід програмного забезпечення» містить опис розгортання та підтримки програмного забезпечення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмні засоби розробки штучного інтелекту персонажів в ігрових симуляторах. Легковагова архітектура для ігрового ШІ
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Газін, Костянтин Андрійович; Стеценко, Інна Вячеславівна
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 1 таблицю, 30 рисунків та 7 джерел – загалом 40 сторінок. Дипломний проєкт присвячений розробці легковагового архітектурного рішення для розробки ігрового ШІ. Мета: полегшити і пришвидшити процес розробки ігрового ШІ. Об'єкт дослідження: програмне забезпечення з розробки комп’ютерних ігор. Предмет дослідження: програмне забезпечення з розробки інтелекту персонажів комп’ютерних ігор. У першому розділі були коротко описані результати аналізу вимог до програмного забезпечення, що був проведений у спільній частині дипломного проєкту. Підбиваючи підсумки можна сказати, що розробка ігрового ШІ одна з найскладніших областей розробки відеоігор. У ній не вистачає легковагового архітектурного рішення для маленьких та середніх студій, та тимчасового рішення для великих студій. Наше рішення займає цю нішу, і може пришвидшити і полегшити розробку ігрового ШІ. Дає змогу сфокусуватись на написанні ігрової логіки, без потреби витрачати час і сили на розробку власного архітектурного рішення. У другому розділі описаний процес моделювання та конструювання програмного забезпечення. У цьому розділі були змодельовані бізнес-процеси у форматі BPMN. Змодельована і описана архітектура, прописаний кожний елемент кожного шару ШІ. Розписані алгоритми та патерни, які використовуються при розробці. Аргументована якість запропонованого рішення. У третьому розділі проведений аналіз якості та тестування ПЗ код рішення був повністю перевірений у статичному аналізаторі коду і перевірений по багатьом метрикам. Код рішення вийшов достатньо якісним, при цьому не містить зайвої комплексності, та може бути використаний як фундамент для написання ШІ. Написані тести та описані сценарії до них, щоб перевірити якість і працездатність рішення. Всі тести пройшли успішно. Описаний варіант використання архітектури який у деталях пояснює як працює кожний елемент системи при роботі. У четвертому розділі описаний процес впровадження і підтримки ПЗ: публікація пакету на GitHub та його оновлення. Результати роботи опубліковані в журналі “Адаптивні системи автоматичного управління”. 2023. Том 1 No42. с. 59–67.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмні засоби розробки штучного інтелекту персонажів в ігрових симуляторах. Плагін для конфігурації ігрового ШІ
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Муравинець, Михайло Сергійович; Стеценко, Інна Вячеславівна
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 9 таблиць, 38 рисунків та 7 джерел – загалом 42 сторінки. Дипломний проєкт присвячений розробці плагіна для конфігурації ігрового ШІ. Мета: полегшити і пришвидшити процес розробки ігрового ШІ. Об'єкт дослідження: програмне забезпечення з розробки комп’ютерних ігор. Предмет дослідження: програмне забезпечення з розробки інтелекту персонажів комп’ютерних ігор. Перший розділ описує вимоги до програмного забезпечення, головною з яких є надання можливості людям, що не знайомі з програмування, створювати каркас штучного інтелекту, на основі якого, потім можна писати логіку поведінки не вдаючись у алгоритми прийняття рішень. У другому розділі описано основні сутності ігрового рушія, для якого був написаний плагін для конфігурування ШІ. У цьому розділі змодельовані бізнес-процеси у форматі BPMN, надано опис архітектури Godot. Далі було описано основні класи плагіну та процес перетворення сутностей плагіну у елементи розробленого фреймворку для розробки ШІ. Третій розділ надає інформацію про тестування програмного забезпечення. У ньому наведено результати статичного аналізу коду, що написаний на C#, та мануально протестовано понад 20 сценаріїв взаємодії з плагіном. У четвертому розділі описаний процес впровадження і підтримки ПЗ: публікація пакету на GitHub та Godot Asset Library, і їх оновлення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмні засоби розробки штучного інтелекту персонажів в ігрових симуляторах (комплексна тема). Загальна частина
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Газін, Костянтин Андрійович; Муравинець, Михайло Сергійович; Стеценко, Інна Вячеславівна
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 34 таблиці, 28 рисунків та 9 джерел – загалом 56 сторінок. Дипломний проєкт присвячений розробці легковагового архітектурного рішення для розробки ігрового ШІ. Мета: полегшити і пришвидшити процес розробки ігрового ШІ. Об'єкт дослідження: програмне забезпечення з розробки комп’ютерних ігор. Предмет дослідження: програмне забезпечення з розробки інтелекту персонажів комп’ютерних ігор. У першому розділі були коротко описані результати аналізу вимог до програмного забезпечення. У індустрії не вистачає легковагового архітектурного рішення для маленьких та середніх студій, та тимчасового рішення для великих студій. Наше рішення займає цю нішу, і може пришвидшити і полегшити розробку ігрового ШІ. Також наше рішення має інструмент для графічного конфігурування ШІ та демонстраційний проект, для того, щоб швидше освоїти технологію. Наш інструментарій дає змогу сфокусуватись на написанні ігрової логіки, без потреби витрачати час і сили на розробку власного архітектурного рішення. У другому розділі описаний процес моделювання та конструювання програмного забезпечення. У цьому розділі були змодельовані бізнес-процеси у форматі BPMN. Змодельована і описана архітектура, описані алгоритми ШІ, які використовуються для демонстрації. У третьому розділі проведений аналіз якості та тестування ПЗ були зроблені мануальні тести ШІ у демонстраційному проєкті. Всі тести пройшли успішно. Описаний варіант розвитку гри. У четвертому розділі описаний процес впровадження і підтримки ПЗ: публікація пакету на GitHub, Godot Asset Lib та його оновлення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Веб-застосунок для продажу права власності на віртуальні об'єкти з використанням свідоцтва створеного на основі технології блокчейн
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Василець, Данило Богданович; Кожін, Назар Олексійович; Головченко, Максим Миколайович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 26 рисунків та 9 джерел – загалом 37 сторінок. Дипломний проєкт присвячений розробці веб-застосунку для продажу права власності на віртуальні об’єкти з використанням свідоцтва створеного на основі технології блокчейн. Мета роботи - спростити процедуру придбання віртуальних об'єктів та забезпечити автоматизацію процесу створення сертифікатів, що підтверджують право власності на віртуальний об’єкт. Об'єкт дослідження: Взаємодія веб застосунку для продажу віртуальних об’єктів та програмного інтерфейсу для реєстрації права власності у блокчейні. Предмет дослідження: процеси продажу товарів та реєстрації права власності на них. У першому розділі було представлено вступну оцінку розробки веб-застосунку та програмного інтерфейсу, описано постановку задачі проекту та визначено ключові завдання, поставлені перед розробкою. Розділ другий, присвячений розгляду бізнес процесів, у контексті взаємодії програмного інтерфейсу та веб-застосунку. У третьому розділі було розглянуто та детально описано контрольний приклад використання розробленого програмного рішення. Розділ четвертий, присвячений наведенню детальних інструкцій по розгортанню та підтримці програмного забезпечення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Веб-застосунок для продажу права власності на віртуальні об'єкти з використанням свідоцтва створеного на основі технології блокчейн. Програмний інтерфейс для підтвердження права власності на віртуальні об’єкти з використанням технології блокчейн
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кожін, Назар Олексійович; Головченко, Максим Миколайович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з троьх розділів, містить 34 таблиці, 11 рисунків та 39 джерел – загалом 70 сторінок. Дипломний проєкт присвячений розробці програмного інтерфейсу для підтвердження та управління правом власності на віртуальні обʼєкти з використанням технології блокчейн. Мета роботи – полегшити інтеграцію блокчейн-технологій в існуючі проєкти, шляхом реалізації зручного і розширюваного програмного інтерфейсу для роботи з блокчейн-технологією. Об'єкт дослідження: програмний інтерфейс, що дозволяє реєструвати право власності у блокчейн. Предмет дослідження: процес реєстрації та підтвердження права власності на віртуальні обʼєкти. У розділі першому пояснювальної записки до дипломної роботи розглянуті відомі технології, алгоритми та програмні засоби, що були використані або розглянуті при проєктуванні та розробці. Також у розділі розроблено вимоги до програмного забезпечення та описано постановку задачі. Розділ другий присвячений моделюванню та конструюванню програмного забезпечення. У цьому розділі розглянуті архітектурні рішення, впроваджені в дане рішення. Третій розділ покликаний продемонструвати детальний аналіз створеного програмного забезпечення на відповідність найкращим практикам побудови архітектури та програмування. Описано процеси тестування та наведено контрольний приклад використання програмного інтерфейсу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Веб-застосунок для продажу права власності на віртуальні об'єкти з використанням свідоцтва створеного на основі технології блокчейн. Веб-застосунок підтримки процесів продажу віртуальних об’єктів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Василець, Данило Богданович; Головченко, Максим Миколайович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 52 таблиць, 18 рисунків та 22 джерела – загалом 72 сторінки. Дипломний проєкт присвячений розробці веб-застосунку для підтримки процесів продажу віртуальних об’єктів. Мета роботи – спростити процеси продажу та покупки віртуальних об’єктів та надати користувачу можливість підтверджувати своє право власності на віртуальні об’єкти. Об'єкт дослідження: веб-застосунок підтримки процесів продажу та покупки віртуальних об’єктів. Предмет дослідження: процеси продажу, покупки та зберігання віртуальних об’єктів. У першому розділі було досліджено предметну область та галузі застосування програмного забезпечення. Також було проведено аналіз ключових вимог до програмного забезпечення. Розділ другий, присвячений моделювання програмного забезпечення, детальному опису загальної структури та основних компонентів застосунку і проведення аналізу безпеки даних. У третьому розділі було проведено аналіз якості програмного забезпечення оцінкою коду за допомогою різних метрик та видів тестування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерна гра в жанрі Аркада на ігровому рушії Unity
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мостовий, Сергій Сергійович; Новінський, Валерій Петрович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 30 таблиць, 33 рисунків та 8 джерел – загалом 70 сторінки. Дипломний проєкт присвячений розробці комп’ютерної гри. Мета створення гри з покращенням можливості грати знову та знову і створення сучасного ігрового застосунку з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Об'єкт дослідження: комп’ютерні ігри, аркади. Предмет дослідження: Процес розробки гри в жанрі аркада, геймплей та ігрова механіка, процедурна генерація світу. У розділі один розглянуто і проаналізовано комп’ютерні ігри, жанр аркада, види створення ігрових рівнів та проаналізовано конкурентів. На основі зібраної інформації були постановлені задачі і сформульовані функціональні і нефункціональні вимоги. Розділ другий присвячений моделюванню і конструюванню програмного продукту. Було обрано архітектурні патерни і розроблено алгоритм процедурної генерації світу. Після було розроблене програмний код і інформаційні компоненти. У розділі три було проведено аналіз розробленого продукту. Протестовано графічні і логічні елементи гри. Був описаний контрольний приклад. Четвертий розділ присвячений впровадженню і підтримці ігрового застосунку на ринку відеоігор.
 • ДокументВідкритий доступ
  Подійно-орієнтована бібліотека для створення користувацьких інтерфейсів на основі власної мови розмітки (комплексна тема)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Грицюк, Володимир Васильович; Прошин, Назарій Анатолійович; Головченко, Максим Миколайович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 41 таблиць, 36 рисунків та 17 джерел – загалом 94 сторінки. Дипломний проєкт присвячений розробці подійно-орієнтованої бібліотеки для створення користувацьких інтерфейсів на основі власної мови розмітки. Мета: спрощення процесу інтеграції засобів розробки графічного інтерфейсу користувача у цільове програмне забезпечення, а також розширення можливостей налаштування контролерів при проєктуванні графічного інтерфейсу користувача за рахунок розробки подійно-орієнтованої бібліотеки, яка використовує зручну та інтуїтивно зрозумілу мову розмітки. У першому розділі проведено змістовний огляд та аналіз предметної області, а також проаналізовано уже наявні ІТ-проекти, що вирішують схожі задачі. Представлено діаграму варіантів використання, що містить в собі основні аспекти створення інтерфейсів за допомогою розроблених технологій. Також розроблено вимоги функціональні вимоги, і показано їх взаємозв’язок з варіантами використання у вигляді матриці трасування. У другому розділі описано моделювання та конструювання програмного забезпечення. Модель бізнес процесу використання розробленого програмного забезпечення представлено за допомогою BPMN діаграми. Наведено опис процесу створення застосунку з графічним інтерфейсом користувача з використанням бібліотеки та мови позмітки. Для реалізації бібліотеки було обрано монолітну архітектуру. Для деталізації архітектури програмного забезпечення наведено діаграми класів, описано призначення всіх сутностей. Також було описано алгоритми парсингу мови розмітки, створення та відображення віджетів на основі параметрів, а також процес обробки взаємодії з віджетами. У третьому розділі було проведено аналіз якості та тестування програмного забезпечення. За допомогою статичного аналізатора було проаналізовано код програмного забезпечення, отримано високу оцінку. У розділі також описані процеси тестування. Всі тести пройдені успішно, розроблена бібліотека відповідає всім функціональним та нефункціональним вимогам. У четвертому розділі описано впровадження програмного забезпечення. Вихідний код бібліотеки розміщения на платформі Github. Наведено інструкцію користувача для розгортання бібліотеки та приклад розробки користувацького інтерфейсу з її використанням.
 • ДокументВідкритий доступ
  Подійно-орієнтована бібліотека для створення користувацьких інтерфейсів на основі власної мови розмітки. Подійно-орієнтована бібліотека для створення користувацьких інтерфейсів.
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Грицюк, Володимир Васильович; Головченко, Максим Миколайович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 53 таблиць, 16 рисунків та 2 джерел – загалом 68 сторінок. Дипломний проєкт присвячений розробці подійно-орієнтованої бібліотеки для створення користувацьких інтерфейсів на основі власної мови розмітки. Мета спрощення процесу інтеграції засобів розробки графічного інтерфейсу користувача у цільове програмне забезпечення, а також розширення можливостей налаштування контролерів при проєктуванні графічного інтерфейсу користувача за рахунок розробки подійно-орієнтованої бібліотеки, яка використовує зручну та інтуїтивно зрозумілу мову розмітки. У першому розділі проведено змістовний огляд та аналіз предметної області, а також проаналізовано уже наявні ІТ-проекти, що вирішують схожі задачі. Представлено діаграму варіантів використання, що містить в собі основні аспекти створення інтерфейсів за допомогою розроблених технологій. Також розроблено вимоги функціональні вимоги, і показано їх взаємозв’язок з варіантами використання у вигляді матриці трасування. У другому розділі описано моделювання та конструювання програмного забезпечення. Модель бізнес процесу використання розробленого програмного забезпечення представлено за допомогою BPMN діаграми. Наведено опис процесу створення застосунку з графічним інтерфейсом користувача з використанням бібліотеки та мови позмітки. Для реалізації бібліотеки було обрано монолітну архітектуру. Для деталізації архітектури програмного забезпечення наведено діаграми класів, описано призначення всіх сутностей. Також було описано алгоритми парсингу мови розмітки, створення та відображення віджетів на основі параметрів, а також процес обробки взаємодії з віджетами. У третьому розділі було проведено аналіз якості та тестування програмного забезпечення. За допомогою статичного аналізатора було проаналізовано код програмного забезпечення, отримано високу оцінку. У розділі також описані процеси тестування. Всі тести пройдені успішно, розроблена бібліотека відповідає всім функціональним та нефункціональним вимогам. У четвертому розділі описано впровадження програмного забезпечення. Вихідний код бібліотеки розміщения на платформі Github. Наведено інструкцію користувача для розгортання бібліотеки та приклад розробки користувацького інтерфейсу з її використанням.
 • ДокументВідкритий доступ
  Додаток для планування особистого та сімейного бюджету
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Романченко, Катерина Романівна; Ахаладзе, Антон Елдарійович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 33 таблиці, 22 рисунка та 6 джерел - загалом 80 сторінок. Мета: підвищення ефективності контролю фінансів шляхом реалізації функцій відстеження транзакцій, аналіз витрат, підрахунок заощаджень та планування фінансових цілей в одному додатку. Об'єкт дослідження: перевірка доступних функцій, їх коректність і надійність; оцінка продуктивності, обробки даних; оцінка зручності; оцінка заходів безпеки, використовуваних для захисту фінансових даних користувачів. У розділі "Аналіз вимого до програмного забезпечення" описано предметну область та проведено аналіз існуючих технологій та успішних ІТ-проєктів. Результатом цього є аналіз вимог до програмного забезпечення. У розділі "Моделювання та конструювання програмного забезпечення" проведено моделювання та аналіз програмного забезпечення, включаючи архітектуру програмного забезпечення та конструювання його компонентів. Також проведено аналіз безпеки даних. У розділі "Аналіз якості та тестування програмного забезпечення" проведений аналіз якості програмного забезпечення та опис процесів тестування. У розділі "Впровадження та супровід програмного забезпечення" розглянуто питання впровадження програмного забезпечення та подальшого супроводу. Кожен з цих розділів присвячений важливим аспектам розробки програмного забезпечення для фінансового обліку та планування витрат та інвестицій.
 • ДокументВідкритий доступ
  Інтерфейс прикладного програмування для файлообміну з використанням об'єктного сховища
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Никифоров, Денис Валентинович; Лісовиченко, Олег Іванович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 41 таблиць, 36 рисунків та 21 джерел – загалом 117 сторінки. Дипломний проєкт присвячений інтерфейсу прикладного програмування для файлообміну з використанням об’єктного сховища. Мета дипломного проєкту є полегшення роботи користувачів за рахунок підвищення ефективності зберігання, обміну та управління об’єктами за допомогою розробленого API. Об'єктом дослідження є технології реалізації інтерфейсу прикладного програмування та особливості об'єктного сховища. Предметом дослідження є протоколи обміну даними, авторизації API. У першому розділі було розглянуто аналіз вимог до програмного забезпечення, вивчено змістовний опис і аналіз предметної області, а також здійснено дослідження відомих технологій і успішних IT проєктів. В другому розділі було розглянуто моделювання та конструювання програмного забезпечення, включаючи архітектуру програмного забезпечення, структуру API та аналіз безпеки даних. В третьому розділі було розглянуто обрані метрики для аналізу якості програмного забезпечення та процеси його тестування. В четвертому розділі було розглянуто впровадження та супровід програмного забезпечення, а також процеси його розгортання та підтримки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмна бібліотека аналізу ЕКГ лінгвістичними методами
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Бераудо, Еліза; Олійник, Юрій Олександрович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 21 таблиць, 41 рисунків та 70 джерел – загалом 93 сторінки. Дипломний проєкт присвячений підвищенню та розширенню інструментів для автоматичного аналізу електрокардіограми шляхом розробки програмної бібліотеки, що реалізує аналіз ЕКГ за допомогою лінгвістичних методів. Мета - підвищення та розширенняінструментів для автоматичного аналізу електрокардіограм шляхом розробки програмної бібліотеки, що реалізує аналіз ЕКГ за допомогою лінгвістичних методів. Об'єкт дослідження: сигнали ЕКГ та методи їх автоматичного аналізу. Предмет дослідження: техніки моделювання та аналізу ЕКГ за допомогою лінгвістичних методів, а також впровадження та валідація програмної бібліотеки для цієї мети. Перший важливий компонент проєкту - Моделювання. У цьому розділі, на фронтенді, користувачі можуть вводити параметри навчання, такі як кількість кластерів для Kmeans, розмір вектора Word2Vec, а також вибирати алгоритм класифікації серцебиття (такий як random forest, svc і т.д.) та встановлювати специфічні для класифікатора параметри. Після того, як користувач ініціює процес, модель навчається та оцінюється на бекенді. Потім бекенд відповідає на фронтенд з метриками моделі класифікатора (точність, точність, відгук, F1 score), балом силуета k-means і чотирма графіками (три графіки t-SNE з кластеризованими хвилями P, QRS, та T серцебиття та один графік - матриця невизначеності для моделі класифікації). Вся ця інформація потім представляється користувачу. Другий важливий компонент - Аналіз. Тут, на фронтенді, користувачі можуть завантажувати свої власні csv/xlsx файли з даними ЕКГ, встановлювати значення fs та ініціювати аналіз. Бекенд використовує всі навчені алгоритми для класифікації серцебиття у завантаженому файлі та повертає графік на фронтенд, де всі серцебиття позначені (нормальні, ненормальні або інші класи). Цей графік відображається для користувача. Крім того, користувачі можуть навести курсор на кожне серцебиття на графіку та побачити передбачувану мітку (нормальні, ненормальні або інші класи). Під графіком з серцебиттям та передбачуваними мітками відображається таблиця, що показує кількість серцебиттів, мітку серцебиття, 3-літерну назву серцебиття (три літери, оскільки у нас є три кластеризовані хвилі, а кількість кластерів перетворюється на літери), та векторне представлення серцебиття. У розділі "АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" розглядаються основні положення та змістовний опис предметної області, аналізуються наявні технології та успішні IT-проєкти, розробляються функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення. Розділ "МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" присвячений моделюванню та аналізу програмного забезпечення, опису архітектури програмного забезпечення, конструюванню програмного забезпечення та аналізу безпеки даних. В розділі "АНАЛІЗ ЯКОСТІ ТА ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" викладено аналіз якості програмного забезпечення, опис процесів тестування та контрольного прикладу. "ВПРОВАДЖЕННЯ ТА СУПРОВІД ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" - розділ, який описує процес розгортання та підтримки програмного забезпечення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Веб-сервіс для генерації та розгортання лендингів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Клепіков, Станіслав Євгенович; Храмченко, Микола Сергійович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 24 таблиць, 18 рисунків та 21 джерел – загалом 68 сторінок. Дипломний проєкт присвячений розробці веб-сервісу для генерації та розгортання лендингів. Метою дипломного проекту є спрощення та прискорення процесу створення та розгортання лендингів з метою вирішення проблеми складності і затрат, пов'язаних з цими процесами. Об'єкт дослідження: розробка веб-сервісу для генерації та розгортання лендингів. Предмет дослідження: веб-сервіс для генерації та розгортання лендингів, його функціональні можливості, технології та алгоритми розробки. У розділі аналізу вимог до програмного забезпечення було ретельно розглянуто предметну область та сформульовано функціональні та нефункціональні вимоги до проєкту. У розділі моделювання та конструювання програмного забезпечення було виконано наступні дії: визначено бізнес-процеси, розроблена архітектура програмного забезпечення та структура бази даних, а також проведений аналіз безпеки даних продукту. У розділі аналізу якості та тестування програмного забезпечення було проведено оцінку якості кодової бази та здійснено комплексне тестування всього програмного забезпечення. В розділі впровадження та супровід програмного забезпечення було проведено ефективне впровадження та підтримку веб-сервісу, використовуючи платформу Heroku.
 • ДокументВідкритий доступ
  Веб-застосунок для проведення опитування у режимі онлайн голосування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Букур, Євгеній Анатолійович; Сарнацький, Владислав Віталійович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 66 таблиць, 4 рисунків та 9 джерел – загалом 61 сторінки. Дипломний проєкт присвячений розробці веб-програми для проведення опитувань в онлайн-режимі. Це є необхідною умовою для ефективного нетворкінгу як у організаціях так і в навчальному сегменті. Такий веб застосунок може бути корисним для потреб збирати думки та отримувати фідбек від своїх клієнтів, співробітників чи громадськості. Основні переваги веб-застосунку полягають у зручності та ефективності використання. За допомогою такого інструменту, організації можуть проводити опитування та голосування в будь-який зручний для них час, не залежно від місця знаходження учасників. Крім того, веб-застосунок для проведення опитування у режимі онлайн голосування дозволяє швидко та зручно аналізувати результати опитування, тому що програма автоматично обробляє відповіді та формує звіти. Це дозволяє організаціям швидко реагувати на отриману інформацію та внести зміни у свої дії та стратегії. Даний проєкт є універсальним, та найбільша увагу буде напрямлена на навчальний сектор для тестування програмного забезпечення серед учнів навчальних закладів. Мета дипломного проєкту: покращити процес створення онлайн-тестів методом інтуїтивно-зрозумілого інтерфейсу шляхом покрокового розгортання програми та забезпечити автоматичну перевірку тестів учасників, результати яких будуть наведені в таблиці балів та круговій діаграмі. Об'єкт дослідження: веб-застосунок для більш зручного створення тестування. Предмет дослідження: програмне забезпечення, що дозволяють розробникам тестів та учасникам ефективно комунікувати один між одним. У першому розділі було висвітлені загальні положення, які розкривають що саме являє собою програмне забезпечення, його ідея та унікальність. У змістовному описі і аналізі предметної області було досліджено, що система передбачає користування двох учасників: адміністратора та користувача. Було додано, що програма передбачає реєстрацію. У наступному підрозділі була обрана мова програмування для написання програмного продукту та висвітлені її переваги стосовно запропонованого програмного продукту. Далі було проаналізовано відомі програмні продукти. Аналогом моєї програми є GoogleForms та PlanItPoker. Різниця цих програм у галузі їх використання, а спільне – це широкий функціонал, що надає багатий інтерфейс під різні задачі і через це займає значну кількість часу у користувача для ознайомлення з функціями програм. Розглянуто аналіз вимог до програмного забезпечення, де висвітлено, проблеми адміністратора та користувача, функціонал програми. Спроєктована діаграма варіантів використання та наведені таблиці використання програмного забезпечення. Після розроблені функціональні вимоги та матриця трасування вимог. Також, розроблені нефункціональні вимоги, де вказаний їх перелік і постановка задачі, для конкретизації задач програмного забезпечення. Розділ другий присвячений моделюванню та конструювання програмного забезпечення. Тут зазначено, що програмний застосунок створювався за допомогою мови програмування Java, для серверної частини, та мова JavaScript, для клієнської частини. Для розмітки сторінки використовувалась HTML, а для візуалізації CSS. Середовище розробки було обрано Intelij IDEA та WebShorm відповідно обраних мов програмування. Були висвітлені переваги використаних мов та середовищ розробки ПЗ. Далі була обрана архітектура програмного забезпечення – MVC. Оголошено причини та наслідки використання даної архітектури та переваги використання її в роботі. Розглядалося конструювання програмного забезпечення. У цьому підрозділі наведено опис класів та функцій програми, опис структур даних, програмних структур. Опис бази даних з представленням концептуальної, логічної та фізичної моделі та з описом сутностей у таблицях. У якості системи управління базами даних використовується Microsoft SQL Server. У підрозділі були описані утиліти для розробки ПЗ, яке використовується у розробці. Також аналізовано безпеку даних системи. Наголошено на HTTPS протоколах і захист особистого IP за допомогою VPN.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методика та програмне забезпечення формування груп учасників A/B тестів з мінімальним взаємним впливом
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Хільчук, Олена Валеріївна; Крамар, Юлія Михайлівна
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 54 таблиці, 21 рисункок та 19 джерел – загалом 73 сторінки. Дипломний проєкт присвячений формуванню методики для розподілу учасників A/B тестів на групи, так щоб взаємний вплив учасників різних груп був мінімальним, а також створенню відповідного програмного забезпечення. Мета проєкту полягає у підвищенні валідності A/B тестів у системах, де присутній взаємний вплив користувачів, шляхом формування тестових груп таким чином, щоб учасники мали мінімальну взаємодію. Об'єкт дослідження: програмне забезпечення для проведення A/B тестів у мультикористувацьких сервісах. Предмет дослідження: методика формування груп учасників A/B тестів. У розділі аналізу вимог до програмного забезпечення було досліджено предметну область та існуючі альтернативи створюваного сервісу, визначено сценарії використання компонентів системи та сформульовано технічні вимоги до програмного забезпечення. Розділ моделювання та розробка програмного забезпечення присвячений аналізу обраних засобів розробки, проєктуванню та створенню сховища даних і формуванню архітектурного рішення для розроблюваного сервісу. У розділі про якість та тестування програмного забезпечення описано процеси тестування, а також наведено основні контрольні приклади.
 • ДокументВідкритий доступ
  Веб-застосунок для динамічної обробки telegram-ботів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Троян, Олександр Сергійович; Тихонов, Сергій Вадимович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 53 таблиці, 17 рисунків та 27 джерел – загалом 64 сторінки. Дипломний проєкт присвячений створенню веб-застосунку для динамічної обробки telegram-ботів. Мета: зробити застосунок з зрозумілим інтерфейсом, який надаватиме користувачам можливість гнучкого налаштування ботів, а також їх обробки на власному сервері. Об'єкт дослідження: деякі існуючі аналоги. Предмет дослідження: процеси підвищення швидкості роботи, документація Telegram, процеси впровадження нових функціональний можливостей. У розділі «аналіз вимог до програмного забезпечення» зроблено опис та аналіз предметної області, аналіз успішних ІТ-проєктів, аналіз вимог до програмного забезпечення та постановка задачі. Розділ «моделювання та конструювання програмного забезпечення» присвячений моделюванню та аналізу програмного забезпечення, архітектурі програмного забезпечення, структурі даних та ресурсів програми та аналізу безпеки даних. Наступний розділ «аналіз якості та тестування програмного забезпечення» описує процес тестування та аналіз якості програмного забезпечення. Останній розділ «впровадження та супроводження програмного забезпечення» розкриває такі питання, як розгортання програмного забезпечення, робота з програмним забезпеченням.
 • ДокументВідкритий доступ
  Веб-застосунок для спільного перегляду відео фрагментів в режимі онлайн
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шморгуненко, Іван Олександрович; Тихонов, Сергій Вадимович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 27 таблиці, 18 рисунків та 36 джерел – загалом 92 сторінка. Дипломна робота присвячена розробці веб-застосунку для спільного перегляду відеофрагментів в режимі онлайн. Метою даного проєкту є поліпшення взаємодії користувачів під час спільного перегляду відео та надання їм можливості обміну враженнями та коментарями. Об'єктом дослідження є веб-застосунок, розроблений для синхронізованого перегляду відеофрагментів, а предметом дослідження є функціональні та нефункціональні аспекти, що допомагають створити ефективну та зручну платформу для спільного перегляду відеофрагментів. У розділі аналізу вимог до програмного забезпечення буде наведено детальний опис предметної області, визначені функціональні та нефункціональні вимоги до проєкту. У розділі моделювання та конструювання програмного забезпечення буде представлений аналіз бізнес-процесів, розроблена архітектура та база даних веб-застосунку, а також буде проведений аналіз забезпечення безпеки даних. У розділі аналізу якості та тестування програмного забезпечення буде проведений аналіз якості кодової бази та виконане тестування програмного забезпечення в цілому. У розділі впровадження та супроводу програмного забезпечення будуть описані процеси розгортання та підтримки програмного продукту. Крім того, будуть розглянуті актуальні аспекти веб-застосунків для спільного перегляду відео та надані рекомендації для подальшого розвитку та вдосконалення веб-застосунку. Такий підхід до розробки веб-застосунку дозволить створити функціональний та зручний інструмент для спільного перегляду відеофрагментів в режимі онлайн.