Холодильна техніка. Конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Низькі температури широко використовуються в промисловості для широкого діапазону технологічних процесів, а також у торгівлі та побуті для зберігання харчових продуктів, медикаментів тощо. Тому для фахівців з хімічної інженерії будуть корисними знання з холодильної техніки. У навчальному посібнику викладено основні питання пов’язані з процесами штучного охолодження, які використовуються промислових процесах, зокрема в хімічній інженерії. Розглянуто теоретичні основи отримання штучного холоду та основні практичні методи отримання низьких температур. Основну увагу приділено процесам помірного охолодження (діапазон температур від +20 до –100С) та парокомпресійним холодильним машинам, як найбільш часто використовуваним в хімічних процесах. Наведено цикли та схеми найбільш поширених одно-, дво- та трьохступінчастих холодильних машин, а також каскадні цикли. Серед інших холодильних машин розглянуто тепловикористовуючі холодильні машини, а саме абсобрційні та ежекторні. Викладено загальний огляд обладнання, яке застосовується в холодильній техніці. Крім того, в загальних рисах розглянуто програмний продукт CoolPack, який дозволяє виконувати розрахунки холодильного обладнання. Навчальний посібник призначений для здобувачів освітнього ступеня бакалавр освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», Навчальний посібник буде корисним фахівцям з хімічної інженерії та хімічної технології, харчової технології та біотехнології, а також студентам, які навчаються за вказаними спеціальностями.

Опис

Ключові слова

штучне охолодження, холодильна машина, холодоагент

Бібліографічний опис

Холодильна техніка. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. В. Гулієнко, О. В. Гусарова. - Електронні текстові дані (1 файл: 6.83 Мбайт). - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. - 148 с. - Назва з екрана.

DOI