Лінія з виробництва цементу з модернізацією барабанного млина

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація присвячена дослідженню модернізації барабанного млина для виробництва цементу з метою підвищення його ефективності. Метою роботи є розробка та оцінка ефективності модернізації, спрямованої на підвищення продуктивності, зниження енерговитрат та мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище. Дослідження базується на літературному аналізі, використанні аналітичних методів, експериментах та математичному моделюванні. Отримані результати є об'єктивними та достовірними завдяки використанню наукових методів дослідження та статистичного аналізу даних. Робота включає розробку нових технологічних рішень для модернізації барабанного млина, аналіз технічних параметрів та характеристик модернізованого млина. Результати дослідження мають важливе практичне значення для промислового сектора, сприяючи підвищенню ефективності виробництва, зниженню енерговитрат і покращенню екологічної безпеки. Магістерська дисертація забезпечує фундаментальні підґрунтя для розробки нових технологій та вдосконалення існуючих барабанних млинів, що сприятиме покращенню якості продукції та збільшенню конкурентоспроможності підприємств у промисловому секторі.

Опис

Ключові слова

барабанний млин, цемент, подрібнення, решітка, футерівка., drum mill, cement, grinding, grating, lining.

Бібліографічний опис

Тимофіюк, І. О. Лінія з виробництва цементу з модернізацією барабанного млина : магістерська дис. : 133 Галузеве машинобудування / Тимофіюк Іван Олександррович. – Київ, 2024. – 123 с.

DOI