Методи та засоби пошуку даних в різноманітних веб-ресурсах для спеціалізованого телеграм-канала

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Пояснювальна записка складається зі вступу, п’яти розділів, висновку, списку використаних джерел; містить 80 сторінок, 17 рисунків, 16 таблиць Список використаних джерел включає 24 бібліографічних найменувань. Мета роботи: Метою даної роботи є розробка засобів для пошуку та збору даних про товари з різноманітних веб-сайтів для подальшої публікації у телеграм-каналах. Завдання дослідження: Проаналізувати існуючі засоби пошуку та збору даних в інтернеті. Розробити власний метод пошуку та збору даних. Створити прототип системи візуалізації з використанням сучасних програмних інструментів. Протестувати систему на наявність помилок. Визначити напрямки для подальшого вдосконалення системи. Об’єктом дослідження виступають виступають веб-сайти та дані, що вони пропонують користувачам. Предметом є методи пошуку та збору даних, які дозволяють отримати дані про товари, які відповідають заданим параметрам пошуку.

Опис

Ключові слова

JavaScript, NodeJS, Телеграм, телеграм-бот, парсинг, веб-скрапінг, пошук даних, збір даних, Telegram, Telegram bot, parsing, web scraping, data search, data collection

Бібліографічний опис

Харабара, Д. О. Методи та засоби пошуку даних в різноманітних веб-ресурсах для спеціалізованого телеграм-канала : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Харабара Дмитро Олександрович. – Київ, 2023. – 86 с.

DOI