Передавальні та приймальні пристрої

Ескіз недоступний

Дата

2016-05

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

програма навчальної дисципліни, передавальні пристрої, пприймальні пристрої

Бібліографічний опис

Передавальні та приймальні пристрої [Електронний ресурс] : програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.050903 «Телекомунікації» спеціальності 7.05090301 «Інформаційні мережі зв’язку»,7.05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі», 7.05090303 «Технології та засоби телекомунікацій» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Г. Л. Авдєєнко,О. В. Мазуренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 39,26 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 8 с. – Назва з екрана.

DOI