Моделювання параметрів системи намагнічування магнітотвердих матеріалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Актуальність теми дослідження. Магнітні матеріали у сучасному світі відіграють визначальну роль у багатьох галузях науки та техніки. Вони застосовуються в електроніці, виробництві потужних магнітів для медичних пристроїв, створенні ефективних систем зберігання енергії, розширенні можливостей магнітної терапії та навіть у транспортних засобах майбутнього, які використовують магнітні полярності для руху. Вивчення їхніх магнітних властивостей та можливість моделювання систем намагнічування має важливе значення для оптимізації дизайну та виробництва пристроїв і технологій. Метою дослідження є розробка програмного забезпечення, що дозволятиме користувачу зручно та швидко моделювати систему намагнічування магнітотвердих матеріалів. Завдання дослідження: - Провести аналіз існуючих платформ для моделювання магнітного поля. - Запропонувати створити власний інструмент. - Розробити власний інструмент. - Провести чисельні експерименти з моделювання напруженості магнітного поля. Об’єкт дослідження – комп’ютерні-інформаційні системи та методи намагнічування магнітотвердих матеріалів. Предмет дослідження – параметри системи намагнічування магнітотвердих матеріалів. Практична цінність отриманих в роботі результатів може бути корисною для широкого кола користувачів, включаючи: - Студентів та викладачів університетів та коледжів. - Інженерів, що працюють у сферах електроніки та виробництва пристроїв. - Підприємства, що працюють з магнітними матеріалами. - Дослідників магнітних полів. Апробація результатів дисертації. Основні положення даної роботи були викладені на: XX Міжнародній науковій та практичній конференції молодих вчених і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики». м. Київ, 25–28 квіт. 2023 р. Дисертація складається зі вступу, шістьох розділів та висновків. Повний обсяг дисертації складає 89 сторінок, 14 таблиць, 51 рисунок та 3 сторінки списку використаних джерел у кількості 29 найменувань.

Опис

Ключові слова

магніт, намагніченість, магнітне поле, моделювання, Python, Tkinter, Matplotlib, magnet, magnetization, magnetic field, modeling

Бібліографічний опис

Бондарчук, О. О. Моделювання параметрів системи намагнічування магнітотвердих матеріалів : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Бондарчук Олександр Олександрович. – Київ, 2023. – 89 с.

DOI