Етос науки: постнекласичне дослідження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Політехніка

Анотація

Опис

Ключові слова

етос науки, імператив, універсалізм, соціологія науки, соціальний інститут, організований скептицизм, scientific ethos, imperative universalism, sociology, science, social institution, organized skepticism

Бібліографічний опис

Потіщук, О. О. Етос науки: постнекласичне дослідження / О. О. Потіщук // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2016. – № 3 (48). – С. 58–62. – Бібліогр.: 11 назв.

DOI