Основи статистичної обробки даних. Конспект лекцій. Ймовірність і статистика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

ймовірність, статистика

Бібліографічний опис

Основи статистичної обробки даних. Конспект лекцій. Ймовірність і статистика [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наноелектроніка» за спеціальністю 153 «Мікро-та наносистемна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Д. В. Королюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,98 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 80 с. – Назва з екрана.

DOI