Програмування. Комп’ютерний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

програмування, С++, консольний додаток, графічний інтерфейс

Бібліографічний опис

Павловський, О. М. Програмування. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / О. М. Павловський, С. Л. Лакоза, С. С. Рупіч ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 100 с. – Назва з екрана.

DOI